Tilbage

Visuelle læringsmiljøer til Institutioner

Læring og sprogudvikling på børnenes vilkår

UNIQAs pædagogiske, visuelle læringsmiljøer stiller blandt andet skarpt på de seks læreplanstemaer og er med til at fremme børns udviklende leg og læring.

Læring i Børnehøjde

Læring og sprogudvikling har de bedste vilkår, når der er inspirerende billeder synlige i læringsrummet - i børnehøjde. Læring opstår nemlig først, når barnet selv er motiveret og læringsparat, og derfor skal vi give børnene lyst til selv at fordybe sig eller indlede en samtale med den voksne eller med andre børn. Det kan vi med gode, gennemtænkte, visuelle miljøer.

Alle vores læringsunderstøttende motiver udtænkes af lærere og pædagoger og designes i æstetiske former og farver, der understøtter visuel ro og skaber balance i læringsrummet.

Alfabet og Bogstaver

Bogstavkendskab er første skridt på vejen til sikre læsestrategier                                                                          

WEBSHOP

Sprog og Kommunikation

Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

WEBSHOP

Tal, Former og Farver

Tal, talord, tælleteknikker og udfordringer til de talstærke børn                                                                         

WEBSHOP

Krop, Motorik og Bevægelse

Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden                                                                                       

WEBSHOP

Natur og Science

Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

WEBSHOP

Rolleleg og Læringsuniverser

Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

WEBSHOP

Pædagogisk Design

Tydelige og enkle guides gør hurtigt børnene selvhjulpne med håndhygiejnen

WEBSHOP

Hvorfor Visuelle Læringsmiljøer 

Hvorfor vælge visuelle læringsmiljøer fra UNIQA?

Vi har særligt fokus på naturlig nysgerrighed, pædagogisk sprogstimulering, bogstavtræning, tidlig litteracy, læring gennem leg, matematisk opmærksomhed, kroppen og naturen, fagligt stærke børn, sensitive børn, æstetik og visuel ro.

Alle vores læringsunderstøttende motiver udtænkes af lærere og pædagoger og designes i æstetiske former og farver, der understøtter visuel ro og skaber balance i læringsrummet.
Det er tydelige og fagligt stærke læringsdesign uden overflødige elementer der forstyrrer fokus.

Designet skal invitere alle børns øjne til at gå på opdagelse i motiverne og mindske risikoen for at overstimulere sensitive børn - og voksne.

Børn og farver

Kraftige farver i store mængder virker stressende på børn, hvorimod naturlige og dæmpede farver virker afstressende og beroligende.
Undersøgelser har sågar vist, at nogle børn bliver urolige, utilpasse og kede af det af farver og mønstre på det tøj, de selv har på eller på sengetøjet, de skal sove i.

Dér, hvor naturen bruger pangfarver, er fx på modne bær, frugter og grøntsager. De fylder ikke ret meget. Og det er sådan, farveforholdet i læringsmiljøer til børn bør være.

Visuel ro skaber ro til nervesystemet og dermed fysisk ro.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig