Tilbage

Pædagogisk Design

Brug rummet som en ekstra voksen.

Hverdagen i institutionerne handler også om mange helt lavpraktiske ting, og begreberne pædagogik og læring favner  utroligt meget. Med vores pædagogiske design ønsker vi at give en visuel håndsrækning til “hverdagslæring”, dels for at      gøre børnene mere selvhjulpne og dels for at understøtte de voksnes praksis i hverdagen med grafiske illustrationer, som børnene hurtigt selv kan afkode.

De børn, der kan vaske hænder, stå i kø og klæde sig på uden hjælp, frigiver hænder og overskud til de børn, der stadig har brug for voksenhjælp.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig