Tilbage

Tal, Former og Farver

Børns tidlige matematiske færdigheder og kompetencer er helt centrale for deres videre læring i skolen og i livet, og derfor er det også et krav, at der arbejdes med matematisk opmærksomhed i dagtilbuddene. Med gode, matematiske motiver i børnehøjde, hjælpes børnene godt på vej i deres selvstændige læring og udvikling, og de voksnes daglige, pædagogiske arbejde med tal, former og farver understøttes.

I vores matematiske motiver er der fokus på både tal, talord, tælleteknikker og udfordringer til de mere talstærke børn.

Tal og Tegn

Regnbuens farver

Urskiver

Tæl

Hinkeruder

Former og Farver

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig