Tilbage

Opholds- og Udeundervisningsmiljøer

Den nye skolereform, og pandemiens udfordringer har krævet tilpasninger i vores samfund. Der har skulle tænkes i nye baner for læring og undervisning og der har derfor skulle skabes andre rammer for både opholds- og undervisningsmiljøer 

UNIQA er eksperter i at designe og etablere opholds- og undervisningsmiljøer udendørs. Kontakt os, så vi sammen kan skabe unikke faciliteter, der skaber bedre mulighed for læring.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig