Tilbage

Visuelle lege- og læringsmiljøer

UNIQA forvandler rum til æstetiske og læringsunderstøttende børne- og ungemiljøer.

Hvorfor Visuelle læringsmiljøer i daginstitutioner?

Pædagogik og indretning er to uadskillelige størrelser, når vi taler om indretningens betydning for børns leg og læring. Et rum i en daginstitution kan med få tiltag gøres til en pædagogisk og didaktisk medspiller, der gavner både børn og pædagogisk personale.

Med de styrkede læreplaner og de voksende krav og forventninger til institutionernes og pædagogernes rolle i målrettede læringsaktiviteter er der kommet større fokus på, hvordan også rummenes indretning kan gavne læreprocesserne.

Udviklende lege- og læringsmiljøer bør indrettes med kvalitetsstærke motiver fyldt med billeder, tal, ord, begreber og tekster, der kan inspirere, guide og motivere både børn og voksne til læring.

Visuelle sprogmiljøer

Sprog udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret. Og her spiller kommunikation med både de voksne og de andre børn en vigtig rolle. Det har stor betydning for børnenes ordforråd, hvor tydelige og nuancerede vi voksne selv er i vores sprogbrug, når vi kommunikerer med børn.

Med et nuanceret og varieret sprogbrug får børn et større ordforråd, hvilket har ualmindelig stor betydning for den kommende læseudvikling og læsekompetence.

Alt med bogstaver, tal og tekst bidrager positivt til det fysiske sprogmiljø; både navneskilte, rummelige bogstaver og tal, billeder med tekst, tal og bogstaver, forskellige tilgængelige skriveredskaber, papir, tavler og kridt, tilgængelige bøger og illustrerede rim og remser.

Men særligt kommunikationen, med både voksne og børn, fremmer sprogtilegnelsen og sprogudviklingen. Derfor kan det anbefales at tænke inspirerende og eventyrlige visuelle miljøer ind i de fysiske rammer, som får børnene til at undre sig, spørge og forklare hinanden det de ser.

Kvalitetsstærke sprogmiljøer er miljøer der giver børnene så meget lyst til at kommunikere, at de slet ikke kan lade være.

I UNIQAs store læringsuniverser er der bl.a. fokus på sproglige nuancer, forholdsord, gentagelser, nysgerrighedsskabende elementer, kendte hverdagsting og meget andet, der kan stimulere sprogudviklingen.

Når der altid er sprogstimulerende motiver synligt tilgængelige i institutionerne, kan børnene interagere med motiverne, når de selv er motiverede. Og det er netop i dette magiske øjeblik, man som voksen skal være opmærksom og gribe et barns interesse for motivet og for samtalen. I det øjeblik er barnet nemlig allermest modtagelig og læringsparat.

Visuelle legemiljøer

Leg er læring, og børn bruger leg i deres sociale og personlige udvikling og til at bearbejde indtryk fra deres hverdag. Gennem rollelege lærer børnene at forstå verden og deres egen væren i verden. Børns sprog og kommunikative evner udvikles også gennem leg.

Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes af voksne, og det kan vi bl.a. gøre gennem arkitektur, rumdelinger og indretning - herunder visuelle legemiljøer.

Med visuelle legemiljøer kan man hjælpe legen og fantasien på vej, både indenfor og udendørs.
Og man kan, med valg af indhold, styre legen i bestemte retninger og ”plante” visuelle elementer i motiverne, som skaber undren og nysgerrighed, der udvikler nye tankesæt og ny eksperimenterende leg.

Det gode visuelle legemiljø giver alle typer børn mulighed for at fordybe sig og deltage i leg med både sig selv, andre børn og voksne. Omgivelserne skal inspirere til leg og fantasi, så også de børn, der ellers ikke er så idé- og initiativrige, bliver inspireret til at igangsætte en leg.

Kvalitetsstærke visuelle læringsmiljøer

Fidusen med kvalitetsstærke læringsmiljøer er at gøre læringen ”usynlig”. Det er helt okay at have en skjult dagsorden med indretningen af læringsrum. Hvis rummet blot er rart og inspirerende for børnene at opholde sig i, gør det jo ikke spor, at det helt naturligt stimulerer både leg og læring - tværtimod.

Læringsmotivernes indhold er naturligvis afgørende for den læring, der understøttes med visuelle læringsmiljøer, men også farver, design og layout generelt har stor betydning for børnenes læringsmæssige udbytte og dermed for værdien af hele læringsmiljøet.

Design til visuelle læringsmiljøer er et håndværk, og præcis som i alle andre håndværksfag er der stor kvalitetsforskel på markedet. Kvalitetsstærke læringsmiljøer gør en forskel der kan ses, mærkes og måles i børnenes udvikling.

UNIQA har stort fokus på det effektive læringsdesign og på design og farvers påvirkning af både rum og børn. Et godt design vil få opmærksomhed af sig selv og holde opmærksomheden dér, til modtageren har fået noget med sig fra ”mødet” - præcis ligesom god kunst.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe