Tilbage

Krop, Motorik og Bevægelse

Skab fokus på krop, bevægelse og sanser med læringsunderstøttende billeder, der altid er tilgængelige i læringsrummet. Og allerhelst i børnehøjde.

Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden, og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at give alle børn de bedste forudsætninger for at forstå og bruge deres kroppe. Det kan bl.a. gøres ved altid at have tydeligt billedmateriale synligt på stuerne og i fællesrummene, som visuelt understøtter det der tales om med børnene til daglig.

Til større gangarealer eller fællesrum anbefaler vi vores motorikbane folier, der inddrager både gulv og vægge og lægger op til kropslig aktivitet, leg og glæde.

Vidste du, at børn med god balance også skriver pænere senere i livet?

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig