Tilbage

Rolleleg og Læringsuniverser

Leg er læring, og børn bruger leg til at bearbejde indtryk fra deres hverdag. Gennem rollelege lærer børnene at forstå verden og deres egen væren i verden.

Denne viden har inspireret os til at udvikle visuelle lege- og læringsuniverser, der ikke bare lægger op til rollelege, men også er fyldt med tal, ord og begreber, der er tænkt som inspiration for både børn og voksne. Her er der bl.a. fokus på sproglige nuancer, forholdsord, gentagelser, nysgerrighedsskabende elementer og meget mere.

Børns sprog og kommunikative evner udvikles nemlig også gennem legen, hvor det bliver brugt, stimuleret og udfordret. Og her spiller kommunikation med både de voksne og de andre børn en vigtig rolle. Det har fx stor betydning for børnenes ordforråd, hvor tydelige og nuancerede vi voksne selv er i vores sprogbrug, når vi kommunikerer med børn.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig