Tilbage

Inkluderende Legepladser

 

 

Inklusion er et nøgleord hos UNIQA.

Behovet har aldrig været større for inkludering af børn, med specielle behov.
Derfor arbejder UNIQA, i vores designløsninger, altid med inklusion af børnene, fra inkludering af børn med særlige behov til fysisk handicappede børn.

Zoneinddel legepladsen ved brug af gummiunderlag og lav jævnt terræn, så legepladsen er lettilgængeligt for alle.

UNIQA har et stort specialudviklet sortiment, som giver mulig for at skræddersy løsningerne, efter de behov der kan være på den enkeltstående legeplads, motionsområder etc. Legeredskaber til alle niveauer.

For yderligere uforpligtigende rådgivning, står UNIQA teamet altid til rådighed.
Venligst kontakt os for videre dialog.

Nedsat synssans

Børn med nedsat syn / blindhed reager bedst på stærke farver. Undgå produkter med pastel- eller selvlysende farver.

Sanse produkter arktiverer børnenes sanser og lader dem bruge berørings- og følesansen.

Inddel legepladsen i områder, ved at ændre underlaget og afgræns med hegn. Zone opbygning gør det nemmere for børnene selv at finde rundt.

Nedsat høresans

Børn med nedsat hørelse kan have sværere ved at begå sig på med overfyldte områder end andre børn. Derfor er legeredskaber til mindre antal børn er vigtig.

Produkter med fokus på balancen er gode, da balanceevnen kan være nedsat hos børn med nedsat høresans.

Inddel legepladsen i områder med bænke og siddepladser tæt på hinanden for bedre og nemmere kommunikation.

Nedsat mobilitet

Børn med nedsat mobilitet har behov for legeredskaber, hvor dele af kroppen stadig holdes i bevægelse såsom sanseplader, bordtennis m.m.

Produkter med fokus på koordinering og sanser. Enkle produkter, så det matcher barnets motoriske niveau.

Inddel legepladsen i områder med bænke nær og god plads rundt om hvert legeområde.

Fokus på hjælpemidler ved legeaktiviteter, ramper, håndtag og støtte.

Autismespektrum

Børn med autisme har behov for legeredskaber med huler, der giver mulighed for at trække sig for mængden.

Undgå produkter, hvor der kan skabes konkurrence mellem børnene og hvor mange børn kan samles.

Inddel legepladsen i områder med stier. Farveinddel zonerne og gør brug af forskellige strukturer i underlaget.   

Fokus på produkter med 1 funktion til hvert legeområde.

Indlæringsvanskeligheder

Børn med indlæringsvanskeligheder har behov for legeredskaber med flere funktioner, så det matcher barnets motorisk niveau. 

Undgå produkter, hvor mange børn kan samles. Fokusere derimod på produkter, hvor kroppen kommer i bevægelse.

Inddel legepladsen i områder med stier og bænke nær. Farveinddel zonerne og gør brug af forskellige strukturer i underlaget. 

Klatrestativer

Forhindringsbaner

Legetårne

Legekøretøj

Legehuse

Gynger og Hængekøjer

Karruseller

Vipper

Sand og Vandleg

Sanse og Aktivitetspanel

Musik Instrumenter

Det inklusionmæssige potentiale ved vores legeredskaber

At designe en inkluderende legeplads betyder at skabe steder, hvor åbenhed, nysgerrighed og
upartiskhed hos børn – med eller uden handicap – er rigelige og fulde af samarbejde og fællesskab

UNIQA Referencer

Relaterede Kategorier

Borde og Bænkesæt

 

 

Gummiunderlag

 

 

Stibygning

 

 

Hegn

 

 

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig