Tilbage

Skolemøbler der skaber rammer der udvikler mennesker

Unikke Kundetilpassede Løsninger

 

 

Unikke Produkter

UNIQAs 3 læringszoner

UNIQAs 3 læringszoner tager primært udgangspunkt i vores værdi: læring, men vores tre andre værdier indgår også i et naturligt samspil, hvilket bl.a. understøttes af zonernes fleksible og varierende design. Hos UNIQA stræber vi efter rummelighed og inklusion, så alle elever får mulighed for at deltage på lige præcis deres niveau. For at udviklingspotentialet styrkes, er der løbende plads til feedback og coaching efter elevens behov i hver enkelt zone.

Sceneskift og Variation

De 3 zoner giver mulighed for sceneskift og variation af siddestilling/kropsposition, hvilket øger elevernes trivsel og opmærksomhed. Derudover øger det elevernes mulighed for medbestemmelse, således at deres individuelle behov tilgodeses og motivation øges. Zonerne giver mulighed for både at samles til fællesundervisning og formidling af projekter, indgå i mindre, gruppeorienterede fællesskaber, brain breaks, og til individuel ro og fordybelse.

Tilsammen skaber læringszonerne et inkluderende læringsmiljø med fokus på trivsel, formidling, fordybelse, og udvikling. De ligger op til mange forskellige arbejdsformer og -tilgange, således at der skabes plads til hver enkelt elevs behov, uden elever med specielle behov stigmatiseres.

Borde

Elevborde, lærerborde, skriveborde, konferenceborde...

 

Stole

Elevstole, kantinestole, stabelstole...

 

Taburetter

 

 

Bænke

 

 

Garderober og Velkomst

 

 

Opbevaring

 

 

Tavler

 

 

Podier

 

 

Lyddæmpning og akustik

 

 

Lounge og ophold

 

 

Belysning

 

 

Tæpper

 

 

Personalemøbler

 

 

Kantiner

 

 

Kontorindretning