Tilbage

UNIQA GROUP’s bidrag til verdensmålene

Vi hos UNIQA har forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål for at fremme bæredygtig udvikling. Vi vil være med til at gøre verden til et bedre sted for de kommende generationer, derfor er det vigtigt at vi bidrager mest muligt hvor vi kan. Nedenfor kan du læse omkring hvordan vi i UNIQA aktivt arbejder med verdensmålene. De store verdensmålskasser er der, hvor vi har den største indflydelse, imens de mindre kasser repræsenterer, hvor vi har en mere indirekte indflydelse.

Verdensmål 3 Trivsel og Sundhed

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 3, Trivsel og sundhed


Sundhed og trivsel er nøgleord hos os i UNIQA. Vores produkter er med til at skabe trygge rammer, hvor sundhed og trivsel er i fokus. Vi tror på, at fysisk aktivitet og bevægelse fra barndommen skaber grundlæggende sunde vaner for resten af livet. Vores legepladser, sportspladser og institutions- og skolemøbel sortiment bidrager til at fremme trivsel og sundhed iblandt børn og unge. Vi sørger for, at vores inde- og udendørsløsninger passer til den enkeltes behov, og støtter op om deres mentale og fysiske helbred. Derfor udbyder vi fantastiske redskaber og løsninger, der skaber rammer for en sundere hverdag med fysisk aktivitet.

 

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 4, kvalitetsuddannelse, mere specifikt delmål 4.a.


At skabe bedre vilkår og trygge rammer for læring, leg og udvikling ligger centralt hos os i UNIQA. Vi mener, at ALLE burde have ret til kvalitetsuddannelse, og derfor vægter vi det højt på vores agenda. Vi tilbyder derfor løsninger, der passer til alle, om det er special løsninger for institution- og skolemøbler, innovative udendørsklasselokaler, intelligente temalegepladser, handicapvenlige legepladser eller noget helt femte, så gør vi det muligt. Vi er nemlig store fortalere for, at uddannelse skal være sjovt og passe til den enkeltes behov. Klik her og book et rådgivningsmøde med os, så du kan være med til at skabe gode rammer for børn, unge eller voksne.

 

Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, mere specifikt delmål 12.2. og delmål 12.5


Kvalitetsprodukter er i højsæde hos UNIQA, og derfor har vi helt op til 50 års garanti på nogle af vores produkter. Ved at sikre høj kvalitet på vores produkter, undgår vi at de skal smides ud efter blot få år. På den måde forsøger vi også at gøre op med nutidens ’smid væk’ kultur ved at skabe holdbare møbler i bæredygtigt design.

Det er ikke nok blot at tænke bæredygtighed ind i produkterne, vi vil også sikre, at jordens ressourcer bliver forvaltet bedre. Derfor tager vi hos UNIQA møbler retur, og sørger for at de ressourcer som ellers ville ende som affald, bliver genbrugt eller genanvendt. Når møblerne sendes retur, vurderes standen for at finde ud af, om de skal genbruges eller doneres væk, eller i værste fald sorteres og smides ud. Vi har i den forbindelse etableret et donationsnetværk, hvor vi samarbejder med skoler, NGO’er og institutioner, som får glæden af de gratis møbler, som ellers ville have blevet smidt ud. Vi bidrager derfor til den cirkulære økonomi, og arbejder aktivt på at finde nye løsninger og samarbejdspartnere til at mindske forbruget af vores ressourcer i hele vores værdikæde.

Vi har blandt andet indgået et samarbejde med Nike Grind hvor vi genbruger gummiet fra gamle Nike-sko og anvender det som gummiunderlag på aktivitetsområder.

Verdensmål 13 Klimaindsats

Hos UNIQA tager vi miljøet seriøst. Vi arbejder derfor løbende på at nedsætte vores CO2 aftryk og finde nye løsninger til at skåne miljøet mest muligt.


Vores cirkulærer løsninger for håndtering af møbler er blandt andet en vigtig del af vores CO2 reduktion. Det samme gør sig gældende for vores emballage og indpakning fra vores leveringer. Al vores emballage og indpakning tages nemlig retur og genanvendes. Derudover emballerer udvalgte leverandører med specielle genbrugelige tæpper, for at undgå brugen af plast. I forlængelse med det udregner og planlægger vi alt transport fra leverandører, så vi kører mindst muligt og derved mindsker vores miljøbelastning på leveringer.

For at kunne opnå vores ambitiøse klimamål bliver vi også nødt til at vende blikket indad. I den forbindelse har vi udviklet en femårs plan der skal gøre det muligt for os at omstille vores firmabiler til el-biler. Under UNIQA’s arbejdsmiljø kan du læse mere om hvad vi gør for os passe på miljøet internt i virksomheden.

Vigtigst af alt er, at for at vi kan reducere vores aftryk, så skal vi forstå hvor det er, at vi forurener mest. Derfor måler vi løbende vores CO2 aftryk.

Ydermere har vi nordens største miljøbevidste sortiment indenfor møbler og legepladser, og mange af vores materialer og produkter er enten Svanemærket eller FSC-certificerede. Med hjælp fra certificeringerne sikre vi, at vi skåner naturen og sørger for at vores ressourcer bliver udnyttet mest effektivt. Klik her og læs mere om vores certificeringer.

 

Verdensmål 17 Partnerskaber

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 17, Partnerskaber, mere specifikt delmål 17.16 og delmål 17.17


Vi tror på at samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer, på nationalt og internationalt plan, er vejen frem til at opnå en mere bæredygtig verden. Vi indgår derfor i flere partnerskaber med blandt andet Growing Trees, Nike Grind og mange andre, for sammen at kunne opnå mere bæredygtig udvikling. 

Vi bidrager yderligere til verdensmål 17 igennem vores medlemskab i FN’s Global Compact. FN’s Global Compact er et sæt af retningslinjer, som er baseret på ti principper for ansvarligt forretningsadfærd- og ansvar. Igennem vores medlemskab har vi underskrevet en forpligtigelse til at opfylde de grundlæggende krav indenfor menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. 

Verdensmål 8  Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 17, Partnerskaber, mere specifikt delmål 8.5


Igennem vores medlemskab af FN’s Global Compact har vi forpligtet os til at drive en ansvarlig forretning, samt respektere og fremme menneskerettigheder både i egen forretning såvel som i vores værdikæde. Vi bestræber os på, altid at forbedre arbejdsvilkårene for vores medarbejdere og skabe en lige og inkluderende kultur, som støtter op om udviklingen af vores ansatte. Derfor har vi blandt andet udviklet en Code of Conduct, som skal sikre, en ansvarlig adfærd og at vi overholder de regler, der gælder for vores forretningsaktiviteter.

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og samfund

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 11, Bæredygtige byer og samfund, mere specifikt delmål 11.3 og delmål 11.7


Hos UNIQA vil vi være med til at udvikle den bæredygtige byplanlægning. Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byerne, og antallet er kun stigende. Derfor spiller byerne og byplanlægning en ekstremt vigtig rolle i hele klimaagendaen. Vi er derfor med til at skabe bæredygtige og intelligente løsninger til de offentlige rum, som bidrager til en renere og bedre verden. Vi har blandt andet, i samarbejde med DBU, lavet en multibane som er lavet af genanvendte Nike sko.

 

Verdensmål 14 Livet i havet

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 14, Livet i havet, mere specifikt delmål 14.1


Hos UNIQA vil vi være med til at reducere forurening i havene. Det er vores bæredygtige fiskenetstol, som er 100% upcyclet og fremstillet af gammelt fiskenet, blandt andet med til. Læs mere om fiskenetstolen her.

Verdensmål 15 Livet på land

Hos UNIQA bidrager vi til FN’s verdensmål 15, Livet på land, mere specifikt delmål 15.2


Hos UNIQA kan du købe vores træmøbler med god samvittighed, de fleste er nemlig FSC-certificeret, og kommer fra en FSC-certificeret kædeproduktion. Vi går nemlig ind for bæredygtigt brug af verdensskovene. FSC har udviklet skovbrugsmetoder, som sørger for, at der ikke bliver fældet flere træer, end skoven selv kan nå at reproducerer, og samtidig beskytter de dyr og planteliv.

I vores kamp for at reducere vores aftryk, har vi hos UNIQA indgået et samarbejde med Growing Trees, hvor vi i samarbejde planter træer for at trække CO2 ud af atmosfæren. Dette samarbejde er med til at bidrage til vores arbejde med verdensmål 15. Læs mere omkring hvordan vi er med til at CO2 kompenserer her.