Tilbage

Visuelle læringsmiljøer

UNIQA skaber kvalitetsstærke læringsmiljøer for alle

Hvorfor Visuelle læringsmiljøer i skoler?

Kvalitetsstærke læringsmotiver i børne- og ungemiljøer skaber værdi. De understøtter læring, kvalificerer det faglige udbytte og motiverer eleverne fagligt.

Visuelle læringsmiljøer kan fungere som rummets ”tredje lærer”, der kan igangsætte nysgerrighed og faglige refleksioner men også understøtte lærerens konkrete undervisning og kode et lokale til et ønsket fokus og en ønsket adfærd.

Som mennesker er vi forskellige - også i måden vi tilegner os nye kompetencer og ny viden på. Derfor har læring de allerbedste vilkår, når der er mulighed for at lære i eget tempo og på egne præmisser:

 • Nogle børn, ofte de introverte, bruger ekstra tid på at sætte ny information i perspektiv og kontekster og således skaber de mening. De børn reflekterer lidt længere og lidt mere end andre børn, og nogle gange falder brikkerne først på plads, når de får fred og ro til betragtninger og de personlige, indre refleksioner.
 • Andre børn, ofte de ekstroverte, har brug for at reflektere mundtligt, i et socialt fællesskab, når de skal skabe mening og tilegne sig ny læring og nye kompetencer.

Uanset læringspræferencer - og alder - har alle børn stor glæde af visuelle læringsmiljøer, som bliver en pædagogisk og didaktisk medspiller i rummet; en visuel igangsætter af udviklende tanker og læringsaktiviteter.

Læringsmiljøer for de mindste

Særligt i indskolingen har det nærmest været en tradition i årtier, at lærere har brugt utallige forberedelsestimer på at fremstille visuelle læringsmiljøer med saks, lim, print og laminerede A4-ark. Det har givet mening, fordi det har givet værdi for både elever og lærere.

Bagsiden af medaljen er, at materialerne (herunder også gratismaterialer) ikke er langtidsholdbare, de bliver hurtigt slidte og grimme og skal erstattes af nyt.

Mange små formater i mange forskellige farver ender også nemt med at bidrage til visuelt rod i rummet, hvilket forstyrrer og overstimulerer nogle børn, og budskabet bliver overset eller glemt i mængden af materiale på opslagstavlen.

UNIQA anbefaler:

 • Prioritér de allerbedste og vigtigste faglige læringsmotiver til klasserummet. Dem man slet ikke kan undvære. Dem man underviser i igen og igen, år efter år og som kan gøre mange elever selvhjulpne.
 • Anskaf jer motiverne som print på langtidsholdbare materialer; det er bæredygtigt, sparer tid og signalerer kvalitet.
 • Placér motiverne synligt og tilgængeligt - helst i børnehøjde. Alfabetet kan med fordel placeres på indersiden af døren, eller som en akustikplade på væggen, i stedet for på en lang række oppe under loftet.
 • Overvej om I skal have motiverne med whiteboardlaminat, så I kan bruge dem som funktionelle arbejdsredskaber i undervisningen. Motiver som de 120 ord, taltavler, geometriske figurer og handlingsbroen egner sig perfekt som whiteboardtavler.
 • Sørg for at vælge motiver i så store formater, som de fysiske rammer tillader, og motiver som supplerer hinanden æstetisk (fx i samme nedtonede farvenuancer) og placér dem så samlet/grupperet som muligt - det skaber både opmærksomhed og visuel ro i læringsrummet.

Læringsmiljøer for de større

Visuelle læringsmiljøer har signalværdi og skaber skolefaglig opmærksomhed, der kan gøre en forskel for mange større elevers faglige udbytte, engagement, initiativ og motivation.

Klasselokalerne i udskolingen er mange steder nedprioriteret; de fremstår tomme, kolde og uinspirerende, men de større elever vil bestemt også profitere af inspirerende og læringsunderstøttende visuelle miljøer i deres primære rammer, og derfor bør læringsmiljøerne ikke kun blive prioriteret i fællesrum og faglokaler.

Når skolefagligt indhold og inspiration ikke er synligt i læringsrummet, får rummet slet ikke den faglige merværdi og effekt, man ellers kunne opnå. Ude af syne, ude af sind…

En god del af undervisningen er præget af ufravigelige formler, modeller, strukturer og regler, der skal følges - eller diskuteres ud fra. Den slags fagligt indhold er oplagt til væggene på mellemtrinnet og i udskolingen. Men gode citater og inspirerende portrætter kan ligeledes højne rummets faglige kvalitet.

UNIQA anbefaler:

 • Overvej først hvad formålet med de visuelle læringsmiljøer skal være, fx inspiration, læring, dekoration eller lidt af det hele.
 • Skab kvalitetsstærke læringsrum, der signalerer at I har ambitioner på de store elevers vegne og minder dem om, at der er et fagligt formål med opholdet i rummet.

 • Prioritér motiver med fagligt indhold, som kan understøtte både undervisning og selvstændigt arbejde og som er aktuelt år efter år.

 • Vælg motiver, hvor det faglige budskab er tydeligt, nemt at afkode og ikke forstyrres af unødvendige elementer i designet.

 • Overvej om I skal have motiverne med whiteboardlaminat, så I kan bruge dem som funktionelle arbejdsredskaber i undervisningen. Faglige motiver som Berettermodellen og Geometriske figurer egner sig perfekt som whiteboardtavler.

 • Få kodet jeres faglokaler visuelt med motiver, der gør en konkret faglig forskel eller motiver som inspirerer til refleksion og selvudvikling.

Læringsmiljøer i SFO’en

Man må ikke underkende den læring der opstår i SFO’en. Her foregår mange aktiviteter frivilligt, lystbetonet og styret af børnenes personlige interesser – de allerbedste forudsætninger for læring.

Af den grund er det også vigtigt at tilbyde visuelle miljøer i SFO’ens lokaler, der kan motivere, skabe nysgerrighed og understøtte de frivillige læringsaktiviteter. Mange nye kompetencer, også dem der knytter sig til skoleaktiviteter, tilegnes i SFO-tiden.

UNIQA anbefaler:

 • Observer i en periode hvordan børnene bruger lokalerne, eller læg selv en pædagogisk og didaktisk plan for, hvordan I ønsker dem anvendt.
 • Inddel rummet/rummene i tydelige aktivitetszoner og understøt aktiviteterne visuelt med læringsunderstøttende eller inspirerende motiver.
 • Brug nudging eller tydelig skiltning til at fremme ønskede aktiviteter og adfærd i de enkelte zoner.
 • Hvis lokalerne også bruges i undervisningen, kan I sammen med lærerne lægge en plan for hvilke visuelle miljøer, der kan gavne eleverne og det pædagogiske personale i både skole og fritid.
 • Overvej om I skal prioritere en stillezone med akustikløsninger og mørkere, nedtonede farver, der kan få kroppe og hjerner ned i tempo. Akustikløsninger kan også fås med læringsunderstøttende eller aktivitetsunderstøttende print.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe