Tilbage

Udvikling med øje-hånd-koordinationen

Rammer med høj legeværdi (Play Value) indbyder til mange forskellige legeformer og legefunktioner, hvor øje-hånd koordinationen naturligt trænes og udvikles.

Udviklingen af øje-hånd koordinationen fremmes i rammer med høj legeværdi (Play Value)

En veludviklet øje-hånd koordination har betydning for børns selvstændighed og deltagelse i læring (Learn), leg (Play) og bevægelse (Move), hvilket er aktiviteter, som understøtter børns sundhed og videre udvikling. I rammer med høj legeværdi (Play Value) skabes der rum, hvor børn kan træne øje-hånd koordinationen som en naturlig del af legen.

Øje-hånd koordination spiller en vigtig rolle for selvstændig deltagelse i meningsfulde aktiviteter

Vanskeligheder med øje-hånd koordinationen kan give klodsede bevægelser og mindske deltagelsen i meningsfulde aktiviteter inden for bl.a. læring (Learn), leg (Play) og bevægelse (Move). Udvikling af øje-hånd koordinationen er altså vigtig, for at kunne deltage meningsfuldt og selvstændigt i hverdagens aktiviteter. For eksempel er der behov for et godt visuelt og motorisk samarbejde, når man skal spise, gribe en bold, skrive og klatre. Hver gang børn griber en bold, kræver det at:

1.     Øjnene ser bolden
2.     Afstanden til bolden bedømmes
3.     Hånden rækker ud efter og griber om bolden

Rammer med høj legeværdi (Play Value) fremmer øje-hånd koordinationen

Rammer med høj legeværdi (Play Value) inviterer til inddragelse af mange forskellige legeformer og legefunktioner. Eftersom en stor del af børns udvikling sker gennem deres primære aktivitet, leg (Play), giver det kun mening, at børnevenlige rammer designes med legeredskaber, som understøtter vigtige udviklingsområder. Det kan f.eks. være ved at inddrage sansepaneler, klatrestativer og legekøkkener, der alle inviterer til brug og udvikling af øje-hånd koordinationen.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe