Tilbage

Sproglig udvikling

Ved at indbyde til varierende leg med bevægelse (Move), sansning og sociale interaktioner (Social), understøtter en høj legeværdi (Play Value) den sproglige udvikling

Sproglig udvikling kan understøttes af rammer med høj legeværdi (Play Value)

Hos UNIQA skaber vi rammer, der udvikler mennesker, med fokus på børn. Mennesker har brug for sproglige kompetencer for bl.a. at forholde sig fleksibelt til omverdenen, udforske, lære (Learn), og perspektivere. Når vi designer med høj legeværdi (Play Value), har vi derfor fokus på, at leg (Play) og rammer er essentielle for barnets sproglige udvikling.

Leg (Play) som centralt element i den sproglige udvikling

Den sproglige udvikling er en transaktionel proces, der foregår mellem barnet og de sociale (Social), kulturelle og fysiske rammer. Gennem bevægelse (Move), sansning, sociale interaktioner (Social), og leg (Play) udvikler barnet sproget fra pludren til komplekse sætninger.
Leg (Play) er børns primære aktivitet og omdrejningspunktet for en sund udvikling. Børn taler mere i legen end i dagligdagsaktiviteter, og legen rummer derfor et stort potentiale for sprogudvikling. Hvorvidt sproget stimuleres mest af indendørs eller udendørs leg (Play), kan afhænge af børnenes alder og udviklingsniveau. Det er derfor relevant at børnene indgår i rammer, der inkluderer forskellige behov og fordrer til varierende leg (Play).

Legeværdiens (Play Value) betydning for den sproglige udvikling

Legen (Play) foregår på børnenes præmisser, men rammesættes af voksne. Det er vigtigt at udvikle rammer med høj legeværdi (Play Value), hvor mange former for leg inkluderes. Det lægger op til inddragelse af forskellige legeformer, sociale interaktioner (Social), og bevægelse (Move), der understøtter den sproglige udvikling. Rammerne skal give plads til barnets nærmeste udviklingszone, og den frie, formålsløse leg, hvor bevægelse (Move), sansning, sprog og kommunikative funktioner inddrages, og bidrager til en høj sproglig kompleksitet.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe