Tilbage

Social udvikling

Høj legeværdi (Play Value) giver børn mulighed for at inddrage forskellige dele af social leg, der udvikler sociale færdigheder og kompetencer

Social udvikling (Social) i miljøer med høj legeværdi (Play Value)

Hos UNIQA skaber vi rammer der udvikler mennesker, med fokus på børn. Et miljø med høj legeværdi (Play Value) er et frirum, hvor legen (Play) er børnenes fælles aktivitet, som konstant udvikles og understøtter børnenes sociale færdigheder og kompetencer (Social).

Legens sociale samspil

I det sociale samspil mellem børn, omgivelser og leg, udvikler barnet væsentlige sociale færdigheder og kompetencer, der understøtter dem livet igennem. Det sker både ved iagttagelse af andre børn og voksne, og i deres egne interaktioner med omverdenen. Empati, tilknytning, kulturel og social forståelse, samarbejde, konfliktløsning, og situationsfornemmelse er alle eksempler på sociale kompetencer og færdigheder (Social), der trænes og udvikles gennem leg.

Udviklende og sociale (Social) miljøer

Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, emu.dk, har i Læreplanstemaet om Social udvikling sat 2 mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hos UNIQA mener vi, at et miljø med høj legeværdi (Play Value) lægger op til sociale fællesskaber (Social), hvor legen konstant inkluderer og udvikler mange forskellige sociale færdigheder og kompetencer. Vi har øje for forskellighed som ressource, og sørger for plads til sociale interaktioner på tværs af baggrund, funktionsniveau, og alder.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe