Tilbage

Selvstændighed

Trygge rammer med høj legeværdi (Play Value), rummer barnets nærmeste udviklingszone. Det udvikler mestringen af færdigheder og handlekompetencer, og styrker selvstændigheden

Selvstændighed udvikles i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Selvstændighed er en livsvigtig egenskab, der gør, at man kan tænke, føle og handle i overensstemmelse med egne ønsker, holdninger og vurderinger. Selvstændighed har altså stor betydning for en positiv udvikling og livskvalitet. Et miljø med høj legeværdi (Play Value) tilbyder rammer, hvor barnet kan balancere tryghed og selvstændighed i forskellige former for leg (Play).

Selvstændighed udvikles i samspil med fysiske og sociale (Social) rammer

Tryghed og selvstændighed går hånd i hånd. Udviklingen af selvstændighed, sætter krav til trygge rammer med positiv anerkendelse. Selvstændighed udvikles i samspil med fysiske og sociale rammer, og afhænger af personlige og samfundsmæssige ressourcer. Mulighed for at tilpasse rammerne til barnets nærmeste udviklingszone, øger barnets mestringsfølelse og lyst til at deltage selvstændigt. Når barnet lærer (Learn) at overkomme noget svært, styrkes dets selvtillid og mestringsevne. Et eksempel på det, er konflikthåndtering. Det er gennem konflikten, at barnet mærker egne interesser og grænser, og opdager at andre børn har andre behov. Barnet bliver opmærksom på sig selv i samspil med omverdenen og må udvikle strategier til at håndtere konflikten.

Rammer med høj legeværdi (Play Value) er et frirum med plads til tryghed og selvstændighed

Når man kigger på udviklingen af selvstændighed, bør rammer med høj legeværdi (Play Value) rumme to skiftende behov; nærhed og udforskning. Vi mener at trygge, voksensatte rammer med plads til forskellige former for fri leg, er optimale forudsætninger for at udvikle selvstændighed. Her kan barnet, med eller uden støtte, f.eks. indgå i imitationslege, konflikter og risikofyldt leg, og ubevidst træne færdigheder, der understøtter en selvstændig dagligdag.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe