Tilbage

Sansemotorisk udvikling

Omgivelser med høj legeværdi (Play Value), inkluderer forskellige sensoriske behov, udvikler sansemotorikken, og øger livskvaliteten, gennem varierende sansestimulation

Sansemotorisk udvikling i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Sansemotorik er relevant for indlæring (Learn), social omgang (Social), at indgå i leg (Play), bevægelse (Move), og den generelle trivsel og udvikling. Der er i dag en stigende bevidsthed om sansestimulationens betydning for vores udvikling og trivsel, hvilket rammer med høj legeværdi (Play Value) bør afspejle.

Sansemotorik – kroppens omfattende samspil

Sansemotorik dækker motoriske og sensoriske aspekter af kropslig funktion. Den beskriver samspillet mellem sanser, krop og hjerne, og ligger til grund for bevægelser (Move), adfærd, følelser og reaktioner. En vigtig del af samspillet er de primære sanser vestibulærsansen (labyrintsansen), den proprioceptive sans (muskel-ledsansen), og taktilsansen(følesansen), da disse styrker vores kropsfornemmelse. Når kroppen stimuleres, sendes der besked til hjernen, som gennem sanseintegration integrerer stimulationen, og sender en motorisk respons ud i kroppen. Responsen kan enten være hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig, afhængigt at vores neurologiske tærskel og sanseintegration. Sanseintegration er en neurologisk proces, der omhandler hjernens evne til at modtage og bearbejde sanseindtryk. Processen er vigtig for vores fornemmelse af os selv i verden, og kan trænes gennem sansestimulation. En veludviklet sansebearbejdning er en forudsætning for et nervesystem i balance, kropsfornemmelse, social deltagelse (Social) og udviklende leg (Play) og læring (Learn).

Sansestimulation i rammer med høj legeværdi (Play Value) styrker sansemotorikken

Det er afgørende for børn, at de får så mange forskellige sansemæssige påvirkninger som muligt, så de træner hjernens evne til at bearbejde stimulationen og reagere hensigtsmæssigt på den. Det betyder ikke, at der skal være et bombardement af sansepåvirkninger, men derimod en alsidighed, så barnet selv kan søge den stimuli, det har behov for. Vi mener, at rammer med høj legeværdi (Play Value), tilbyder børn varierende grader og former for sansestimulation, og kan understøtte sanseintegrationstræning og den sansemotoriske udvikling.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe