Tilbage

Risikomestring

Risikomestring er livsnødvendig, og udvikles gennem risikofyldt leg. En høj legeværdi (Play Value) giver børn rammer, hvor risikofyldt leg inkluderes som en af mange legeformer

Risikomestring styrkes af rammer med høj legeværdi (Play Value)

Risikomestring er en forebyggende færdighed, der hjælper barnet til at håndtere risikobetonede situationer livet igennem. Mestringen udvikles gennem risikofyldt leg (Play) i barndommen, og barnets rammer bør derfor gøre legeformen tilgængelig. Rammer med høj legeværdi (Play Value) skaber et grundlag for legeforløb med mange forskellige former for leg. UNIQA har fokus på, at risikofyldt leg er en af dem.

Den risikofyldte legs betydning for risikomestring

Den risikofyldte leg er leg, hvor børnene afprøver egne grænser og afværger risici. Børn opsøger naturligt denne form for leg, som kan bestå af flere forskellige komponenter

  • Leg med højder
  • Leg i høj hastighed
  • Leg med værktøjer
  • Leg nær risikobetonede elementer som vand eller et hul
  • Leg med risiko for at fare vild
  • Leg hvor der tumles vildt 

Forståelse af grænser

Spændingen børn får i den risikofyldte leg, er omdrejningspunktet i barnets mentale og motoriske udvikling. Den risikofyldte leg hjælper børnene til en forståelse af deres grænser og kompetencer i forhold til de miljømæssige udfordringer, de stilles for. Den er derfor meget vigtigt for børnenes grænsesætning og risikomestring fremadrettet.

Rammernes betydning for risikomestring

Den høje legeværdi (Play Value) lægger op til mange former for leg. For at risikomestring understøttes bedst muligt, er det af høj betydning at den risikofyldte leg er en af disse. Det kræver en hårfin balance mellem risiko og sikkerhed, hvilket vi hos UNIQA er opmærksomme på.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe