Tilbage

Problemløsning

Færdigheder og kompetencer inden for problemløsning, kan gennem leg (Play) og sociale interaktioner (Social) læres(Learn) i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Evnen til problemløsning læres (Learn) i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Nysgerrighed og leg (Play) opstår naturligt hos barnet, og er omdrejningspunkt for barnets udvikling af færdigheder – herunder også færdigheder inden for problemløsning. I rammer med høj legeværdi (Play Value) indbydes der til et legeforløb med mange former for både fri og voksenstyret leg, hvor barnet alene eller i sociale fællesskaber (Social) får understøttet udviklingen af færdigheder inden for problemløsning.

Vigtigheden af færdigheder inden for problemløsning

Kognitive færdigheder og kompetencer inden for problemløsning er livsvigtige. De styrker barnets livskvalitet og udvikling, og støtter det i at håndtere situationer livet igennem. Et barn med gode evner inden for problemløsning, vil f.eks. være i stand til at lade sig guide ud fra overvejelser om handling og konsekvens. Ligeledes vil de ikke nemt blive overrumplet af skoleopgaver, fordi de gennem tidligere problemløsning har dannet en kognitiv referenceramme og selvtillid, der kan støtte dem i opgave- og problemløsning.

Udvikling af problemløsning i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Rammer med høj legeværdi (Play Value) er et frirum, hvor børn gennem legen (Play) selvstændigt eller i fællesskab stimuleres til fantasi og kreativitet, til at undres, observere, undersøge og udforske, og til at lære (Learn) om handling og konsekvens. Det er aspekter, der alle understøtter den kognitive udvikling af problemløsningsfærdigheder. På den måde fungerer rammer med høj legeværdi (Play Value), som et frirum hvor børn gennem flere forskellige former for leg, kan afprøve og løse problemer selvstændigt og i samarbejde med både børn og voksne.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe