Tilbage

Kognitiv udvikling

Den kognitive udvikling fremmes gennem kognitive elementer, som naturligt inkluderes og trænes i leg (Play), der foregår i rammer med høj legeværdi (Play Value).

Rammer med høj legeværdi (Play Value) fremmer den kognitive udvikling

Kognition betyder erkendelse og tænkning, og berører det kognitive område af hjernen. Den kognitive udvikling understøttes af rammer med høj legeværdi (Play Value), der inviterer til mange forskellige legefunktioner og legeformer med kognitive elementer. Sociale (Social) interaktioner, bevægelse (Move) og læring (Learn) i legen (Play), styrker den kognitive udvikling og inddrages naturligt i rammer med høj legeværdi (Play Value).

En sund udvikling med selvstændig deltagelse

Den kognitive udvikling har relevans for tænkning og forståelse for, samt interaktion med, omverdenen, og er vigtig for barnets udvikling og selvstændige deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Kognition har at gøre med sensorisk perception, tænkning, problemløsning, fantasi, visualisering, hukommelse, sprog, læring (Learn), planlægning og eksekutive funktioner. Kognitive funktioner er altså meget vigtige for en sund udvikling og et positivt samspil med omverdenen.

Den kognitive udvikling styrkes naturligt i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Rammer, der inviterer til bevægelse (Move), leg (Play), læring (Learn) og sociale interaktioner (Social), samt stimulerer børns fantasi, problemløsning og ingeniør-tænkning, inddrager kognitive elementer. Ingeniørtænkning er en systematisk, analytisk og undersøgende tilgang, der bl.a. er beskrevet i forbindelse med Den Styrkede Pædagogiske Læreplans tema om Natur, udeliv og science. I rammer med høj legeværdi (Play Value), styrkes den kognitive udvikling ofte naturligt, da rammerne inviterer børn til at inddrage mange forskellige legeformer og legefunktioner med kognitive elementer. Rammer, der indeholder forhindringsbaner, interaktive spil, labyrinter, konstruktionsmaterialer, tal og bogstaver, lægger op til inddragelse af kognitive elementer i legen (Play).

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe