Tilbage

Inklusion

Høj legeværdi (Play Value) kan styrke inklusionen, ved at rammernes diversitet giver mulighed for deltagelse på tværs af funktionsevne, udviklingsniveau, og baggrund

Inklusion og legeværdi (Play Value)

Hos UNIQA skaber vi rammer, hvor den høje legeværdi (Play Value) både inkluderer børn med og uden specielle behov. Rammer med fokus på inklusion og høj legeværdi (Play Value), skaber et frirum, hvor børn kan deltage og udvikles på tværs af funktionsevne, udviklingsniveau og baggrund.

Inklusion af børn med specielle behov

I marts 2021 vedtog Europa-Kommissionen ”strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030”. Denne strategi er en opfølgning på ”den europæiske handicapstrategi 2010-2020”, og inkluderer både personer med synligt og usynligt handicap. Det vil sige, at mennesker med psykiske, fysiske, og sensoriske handicaps, samt udviklingshæmning, bl.a. skal have mulighed for tilgængelighed og deltagelse på lige fod med resten af samfundet. Dette understøtter FN’s børnekonvention, da den bl.a. lægger vægt på, at det handicappede barns fulde deltagelse i samfundet skal sikres så barnet opnår størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt liv.

UNIQA's fokus på tilgængelighed og inklusion

Børns udvikling sker bl.a. i samspil med de sociale omgivelser (Social), så for at hjælpe børn til en positiv udvikling med ligestilling og høj livskvalitet, er det vores opgave at skabe rammer, hvor børn med synlige og usynlige handicaps kan deltage på lige fod med andre. Når vi designer med høj legeværdi (Play Value), gør vi det med fokus på tilgængelighed og inklusion på tværs af udviklingsniveau, funktionsevne og baggrund.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe