Tilbage

Fysisk og mental sundhed

Rammer med høj legeværdi (Play Value) har sundhedsfremmende egenskaber, da de stimulerer til leg (Play),bevægelse (Move), socialisering (Social), og læring (Learn)

Rammer med høj legeværdi (Play Value) kan fremme børns sundhed

UNIQA skaber rammer med høj legeværdi (Play Value) og fokus på sundhed. Vi indtænker leg (Play), sociale interaktioner (Social), læring (Learn) og bevægelse (Move) i vores designs. Disse komponenter har alle sundhedsfremmende egenskaber.

Leg (Play) & sundhed

Rammer med høj legeværdi (Play Value) er et frirum hvor barnet aktivt kan deltage i sin primære og mest meningsfulde aktivitet; leg (Play), hvilket fremmer mental sundhed. Derudover er legen central for sociale fællesskaber (Social), bevægelse (Move) og indlæring (Learn).

Bevægelse (Move) & sundhed

Der gives naturligt plads til legeformer, der indeholder bevægelse (Move) i rammer med høj legeværdi (Play Value). Det øger den fysiske og mentale sundhed, da bevægelse (Move) styrker personlige, sociale (Social), og motoriske kompetencer, og mindsker risikoen for overvægt og sygdomme.

Sociale interaktioner (Social) & sundhed

Rammer med høj legeværdi (Play Value) giver børn et mødested, hvor sociale relationer etableres og færdigheder trænes. Barnets sociale relationer (Social), fremmer en fællesskabsfølelse, der har stor betydning for barnets mentale sundhed. Derudover udvikler relationerne barnets livsvigtige, sociale færdigheder (Social).

Læring (Learn) & sundhed

Mestring af dagligdagsaktiviteter og livets udfordringer styrker den mentale sundhed, men kræver tillæring af færdigheder (Learn). Rammer med høj legeværdi (Play Value), skaber et rum, hvor børn kan inddrage forskellige legeformer og, herigennem, lære essentielle færdigheder, som støtter dem livet igennem.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe