Tilbage

Følelsesmæssig Udvikling

Gennem kontakt med voksne og andre børn, bliver rammer med høj legeværdi (Play Value) et mødested, hvor følelsesmæssige kompetencer som empati og følelsesregulering styrkes

Den følelsesmæssige udvikling næres i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Det er i barnets møde med voksne og andre børn, at væsentlige følelsesmæssige kompetencer udvikles og næres. Hos UNIQA ser vi rammer med høj legeværdi (Play Value) som et mødested til børn og voksne, hvor udviklingen af følelsesmæssige kompetencer og færdigheder styrkes.

Følelsesmæssige kompetencers betydning for livskvaliteten

Følelsesmæssige kompetencer er helt grundlæggende for et menneskes trivsel, sociale samspil (Social), dannelse og muligheder på sigt. Kompetencerne inkluderer bl.a. evnen til at kunne afkode andres følelser, fornemme og selvregulere egne følelser, samt at udvise og føle empati. Svage følelsesmæssige kompetencer kan komme til udtryk ved børn, der har svært ved at tilpasse deres aktivitetsniveau og adfærd til en situation. Når barnet har en sund følelsesmæssig udvikling og kompetenceevne, ses det bl.a. ved dybere og længerevarende venskaber, situationsfornemmelse og fornemmelse for barnet selv. Læreplanstemaet om Alsidig Personlig Udvikling peger på vigtigheden af den følelsesmæssige udvikling, ved at inddrage livsduelighed (empati og følelsesregulering) som et af tre hovedområder i Læreplanstemaet.

Følelsesmæssige kompetencer næres og udvikles i rammer med høj legeværdi (Play Value)

Rammer med høj legeværdi (Play Value) skaber et sted hvor børn kan mødes i legen (Play) med andre børn og voksne. Møderne kan styrke barnets følelsesmæssige kompetencer, hvor børn udforsker og interagerer med omverdenen gennem leg. Barnet vil i samspil med voksne eller børn, få følelsesmæssige kompetencer i spil og stimulere udviklingen af disse. Det kan bl.a. ske ved at spejle sig i andre, deltage i holdlege, få anerkendelse, afkode andres følelser, og få verbal støtte fra voksne og børn på legepladsen eller i daginstitutionen.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe