Tilbage

Den styrkede pædagogiske læreplan

UNIQA designer med fokus på Den styrkede pædagogiske læreplan

Læreplansblomsten illustrerer de centrale dele af Den styrkede pædagogiske læreplan: Det pædagogiske grundlag og De seks læreplanstemaer

Et redskab for det pædagogiske personale

Den styrkede pædagogiske læreplan skal hjælpe med at højne kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Den har rod i den nye dagtilbudslov og stiller krav til, at dagtilbud skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan for alle børnegrupper i alderen 0-5 år. I læreplanen inkluderes bl.a. samspillet mellem børn og personale, de fysiske og æstetiske rammer, brede pædagogiske mål, De seks læreplanstemaer, og Det pædagogiske grundlag.

Fundamentet for det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske grundlag er fundamentet for alt det pædagogiske arbejde, der opstår i institutionen, og består af ni væsentlige elementer:

 1. Leg
 2. Læring
 3. Børnefællesskaber
 4. Pædagogisk læringsmiljø
 5. Forældresamarbejde
 6. Børn i udsatte positioner
 7. Sammenhænge
 8. Børnesyn
 9. Dannelse og børneperspektiv

De seks læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer bygger på et bredt læringssyn, med plads til læring (Learn) i legen (Play), i daglige rutiner og i planlagte aktiviteter. De omhandler konkrete kompetenceområder inden for følelsesmæssig, kropslig, sproglig og social (Social) udvikling, der er centrale for børns trivsel, dannelse og læring (Learn). Læreplanstemaerne er:

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Social udvikling
 3. Kommunikation og sprog
 4. Krop, sanser og bevægelse
 5. Natur, udeliv og science
 6. Kultur, æstetik og fællesskab

UNIQA skaber fysiske og æstetiske rammer, der understøtter De seks læreplanstemaer

I Dagtilbudsloven fastslås det, at ”arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer”. Det er væsentligt, at rammerne bedst muligt understøtter børnenes trivsel og læring (Learn), og inddrager børneperspektivet. Børnene skal føle sig inspirerede og udfordrede, udvikle sociale relationer (Social), og inddrage bevægelse (Move) i dagligdagen. UNIQA skaber rammer med fokus på børnenes perspektiv og fire værdier: Move, Social, Play og Learn, der alle understøtter Den styrkede pædagogiske læreplan. Derfor har vi udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan de fysiske og æstetiske rammer kan understøtte De seks læreplanstemaer:

Den alsidige personlige udvikling

 

Social udvikling

 

Kommunikation og sprog

 

Krop, sanser og bevægelse

 

Natur, udeliv og science

 

Kommunikation og sprog

 

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe