Tilbage

Returpolitik

Reklamation i relation til mangler, herunder mængdeafvigelser, som burde være konstateret af Køber ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftlig over for UNIQA straks og senest 8 dage efter leveringstidspunktet. I modsat fald bortfalder Købers krav, der kan henføres til de pågældende mangler. 

Ved Købers berettigede og rettidige reklamation påtager UNIQA sig efter eget valg at udføre reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købesummen mod Købers returnering af produkterne.

Fragt og omkostninger står kunden for.

Ved aftale om returnering af varer, hvor originalemballagen mangler, krediteres 80% af det fakturerede beløb – resten går til dækning af diverse omkostninger.

Specialfremstillede møbler tages aldrig retur.