Tilbage

Sankt Joseph Skole

På Sankt Joseph Skolen er skabt en skolegård, der stimulerer sanserne og udfordrer den motoriske udfoldelse på en sjov og lærerig måde.

Gennem en nøje udtænkt arealdisponering samt placering af lege- og træningsredskaber, multibaner, læringsrum og opholdszoner imødekommer skolegården ønsket om et åbent og transparent område med mulighed for en masse fysisk aktivitet og socialisering på tværs af klassetrin. Her er der i helhedsplanen både medregnet elevernes behov for leg og læring, optimering af skolevagternes opsynsforhold, et læringsrum for skolens pædagogiske personale samt en kreativ og integreret udnyttelse af brandvejen. 

Med enkle greb er Sankt Josephs skolens gårdareal for både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen omdannet fra et før tomt og kunstløst område til et behageligt og overskueligt opholdsrum med oplevelsesmæssig og rumlig variation.

Skolegården er anlagt med et vekslende terræn bestående af asfalt, faldunderlag i gummi og organisk trædæk med beplantning, der deler zoner for ophold, leg og idræt. På arealet er der indarbejdet to multibaner med tribuner og støjsvage bander til fodbold, basketball, hockey, volleyball. Endvidere er der her placeret forskellige bevægelsesredskaber; en stor abstrakt og flere mindre og alsidige klatreskulpturer, en labyrint af robiniestolper samt termoplast med specialdesignede lærings- og boldspil, der på forskellige niveauer udfordrer og kombinerer fysisk udfoldelse med matematiske, sproglige, musikalske og geografiske kundskaber. Brandvejen udnyttes til løbebane med indlagte læringsposter, og langs den er placeret en boldvæg og flere træningsredskaber til styrkeprøver af varierende grad. Her er skabt gunstige forhold for spændende tværfaglige forløb.

Få meget mere viden om legepladser til skoler

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig

Produkter som indgår i denne løsning