Tilbage

Hornsyld Skole

Hornsyld skole har fået en hel ny skolegård, hvor der er plads til leg og bevægelse. Den urbane legeplads med urbane klatrestativer og faldunderlag i gummi, er blevet et sikkert hit blandt skolens elever. Skoldegården har ligeledes fået en iinfinity bane og et lille boldbur, hvor der kan spille panna.

 

Anbefaling

”En solrig morgen i foråret 2014 skete der noget ganske særligt. Midt i vores traditionsrige morgensang begyndte børnene at klappe og de klappede – så det rungede over hele skolen. Jeg, som skoleleder, fortalte eleverne, at vi havde underskrevet en købsaftale på en ny legeplads. Da ordet legeplads lød igennem vores aula, startede eleverne med at klappe.”

”For eleverne var dette startskuddet for vores helt igennem fantastiske legeområder.  Forinden denne meddelelse, har der været mange timers arbejde – fra første idefase til indvielsen i ugen op til sommerferien 2014. De mange timers arbejde har været al umagen værd.”

”Vi står fast ved, at UNIQA har leveret varen til bedste bedømmelse. Vi har fået god og professionel rådgivning i hele forløbet – herved undgik vi evt. fejlvalg af materialer, farver og placering af redskaberne.”

”Velforberedte møder med professionelle tegninger med ideer til placering og valg af redskaber. Digitale billeder, som viste de forskellige faser i udarbejdelsen af legeområderne. Vi har stået med prøver af materialerne i hænderne, sammen med god og grundig forklaring om grundmaterialerne – hvor de stammer fra, hvor de bliver lavet, sikkerhed, levetid m.m.”

”Helt igennem en ”win-win” oplevelse – til glæde for os alle, børnene & forældrene, skolens personale og ikke mindst vores lokalområde i Hornsyld.”

”Legeområderne har bestemt fået en særlig plads i vores lokalsamfund og ikke mindst i elevernes frikvarterer og i læringssituationer!”

- Tina Grønborg Hansen, skoleleder

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig