Tilbage

Holmegårdsskolen 

I Holmegårdsskolens gård er der skabt et miljø, som understøtter og indbyder til varieret fælles leg, læring og bevægelse af forskellig art, samt spændende muligheder for ophold over legepladsens areal (for børn i 0.-6. klasse). De valgte legeredskaber ( redegynger, kolbøttestang, rodeoboard, dobbelt-vippe, stor klatrestativ med rutsjebane) kan alle benyttes af flere børn samtidigt, og fremmer således interaktion, fællesleg og socialisering på tværs af legepladsen. 

Afledt af skolens ønsker, er den prioriterede zone-opdeling i forhold til egnede aktiviteter understøttet af en klar visuel adskillelse. Dette begrænser desuden behovet for gårdvagter, samtidigt med at skabe mere formålsindrettet plads til aktivitet. 

Legepladsen er således opdelt øer i forskellige farver (rød, blå, gul og grøn) med diverse aktivitetsmuligheder, som fungerer som pejlemærker, når børnene er ude og skal lege: Den røde byder således på to trampoliner placeret i bakket terræn og en dynamisk dobbelt-vippe, som igen kan benyttes af flere børn samtidigt.

Den blå ø består af et stort, seks meter højt klatrestativ med rutsjebane, som ansporer til højdeklatring og styrkeprøve. Den gule ø består af to fugleredegynger, hvor flere børn kan gynge, uden at være separeret fra den almene aktivitet på pladsen samt kolbøttestænger som inviterer til udfoldelse af forskellige øvelser, og et mindre terræn til ophold. Og den grønne ø byder afslutningsvis på et bakket terræn, samt et rodeoboard som vipper, drejer og snurrer samtidig, og igen kan bruges af flere børn samtidigt.Alle øer og termoplast udformes sådan, at de har samme udtryk som den grundlæggende gummibelægning i skolegården. Herved skabes et harmonisk, helstøbt udtryk på tværs af hele legepladsen. 

Rundt om et eksisterende træ i skolegården etableres der et trædæk, som fungerer både som opholdssted og scene for dem, som ønsker at danse, optræde eller anvende det i undervisningsøjemed. Ligeledes etableres et trædæk ved siden af den eksisterende multibane med plads til buske og planter, hvilket inviterer brugerne til tilbagetrækning fra de mere aktive zoner og observere de andres leg på afstand, eller spillet på multibanen. 

Termoplastanlæg er et gennemgående aspekt på legepladsen med forskellige farver og stimuleringsindhold: ostespil, læring om kontinenter, læring om fraktioner, alfabet-forløb, hinkerude, løbe/gå-forløb samt en bane som binder hele gården sammen, der også der også kan fungere som mooncar-bane. De åbne muligheder overalt på legepladsen er vigtige karakteristika, da børnene herigennem udfordres til både leg og læring ved at slippe kreativiteten løs.

Se mere om legepladser til skoler

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig