Tilbage

UNIQAs proces

Sådan foregår design- og byggeprocessen

Analyse

Vi arbejder ud fra individuelle ønsker og behov. Vores konsulenter er særligt uddannede til at analysere og fastlægge jeres egentlige behov. Vi lytter, udfordrer og konkluderer altid på jeres ønsker. Det første møde med jer kan starte på selve området, hvor vi tager udgangspunkt i de reelle forhold. Vores fornemste opgave er at sikre, at I får det, I ønsker plus lidt mere. UNIQA tilbyder gerne en referencetur, så I kan se produkter i virkeligheden, som har været i brug i 5, 10, 15 år eller mere.

 

Kreativ fase

Efter mødet vil vores dygtige konsulenter udarbejde et forslag til det nye legeområde. Vi har værktøj til visualisering af legepladser, der kan designes efter individuelle behov. Vores team af konsulenter, arkitekter og montageteam har stor erfaring i at hjælpe jer med at gøre jeres drøm til virkelighed. I denne fase tager vi alt i betragtning: områdets beskaffenhed, børnenes sammensætning, jeres særlige ønsker, og sammenholder det med den aktuelle økonomi, så I får det maksimale ud af projektet.

 

Fremlæggelse

Når vores konsulenter i samarbejde med resten af vores team har beskrevet og tegnet projektet, vil det blive fremlagt for jer. Her vil vi i fællesskab gennemgå det skriftlige tilbud.

 

Beslutning og godkendelse

Efter fremlæggelse aftales den videre proces for muligt samarbejde omkring projektet. Når I er blevet enige og giver accept på tilbuddet, vil vi fremsende en ordrebekræftelse ud fra tilbuddet. Vi gennemgår gerne alle detaljer i projektet, så vi sikrer, at alle er enige om, hvad projektet indeholder. Det vigtigste er, at I præcist ved, hvad I får – vores mål er, at alle kunder er referencekunder.

 

Montage

Efter ordreafgivelse aftaler vi montageforløbet i fællesskab med jer. I denne del af processen har I stadig samme kontaktperson, så vi sikrer, at alt som er blevet aftalt i processen, bliver overholdt. Når projektet er færdigmonteret, laver vi en gennemgang med jer. Derefter er det bare at nyde det nye legeområde.

 

Opfølgning

Vi følger altid op på vores projekter efter aftale med jer, og I er altid velkommen til at kontakte os efterfølgende, hvis der skulle opstå spørgsmål.