Tilbage

UNIQA - Støttepuljen

UNIQA støtter hvert år projekter der har fokus på UNIQAs værdigrundlag.

Leg • Læring • Bevægelse • Socialisering

UNIQA giver tilskud på op til 20 % af projektes samlede værdi.

Ønsker du at søge midler/tilskud til dit spændende projekt, så kontakt os venligst på uniqastoettepuljen@uniqa.dk eller udfyld den nedenstående formular

UNIQA støtter projekter der understøtter Uniqa mission om

AT SKABE RAMMER DER UDVIKLER BØRN OG VOKSNE

igennem leg, læring, bevægelse og socialisering/inklusion.

Kan vi desuden støtte et projekt, hvor vi kan bidrage til bedre trivsel og harmoni blandt børn og der inspirerer børnene til mere aktivitet og fællesskab, vil vi være glade.

Vi støtter også disse formål, fordi vi, via forskningen, ved at mere aktivitet giver bedre forudsætninger for bedre læring og mere harmoniske fællesskaber mellem børnene og de voksne.

Kontaktoplysninger


Projektbeskrivelse