Tilbage

UNIQA - Støttepuljen

UNIQA støtter hvert år projekter der har fokus på UNIQAs værdigrundlag.

Leg • Læring • Bevægelse • Socialisering

UNIQA giver tilskud på op til 20 % af projektes samlede værdi.
 
Ønsker du at søge midler/tilskud til dit spændende projekt, så kontakt os venligst på uniqapuljen@uniqa.dk