Tilbage

Bedre Brugerinddragelse

Opfyld brugernes ønsker inden for de økonomiske rammer

Det består bedre brugerinddragelse af

Bedre Brugerinddragelse handler om at inddrage brugernes viden og ønsker til etablering af legeplads, sportsområde, indretning af skole etc. (PROJEKTET).

Brugernes viden og krav til anvendelse og deres ønsker til færdige løsninger afdækkes på en eller flere workshops. Samtidig afstemmes brugernes ønsker med de økonomiske rammer, så alle får et fælles billede af, hvilke løsninger der er mulige.

Gennem interviews, brugerworkshops, fokusgrupper og brugerudvalg findes de bedste løsninger, og der skabes ejerskab blandt brugerne til det færdige projekt.

Når brugerne har en særlig rolle

Brugerinddragelse anvendes ved projektering af projektet, hvor brugernes viden er afgørende for valg af løsninger.

 

Brugerinddragelse – Derfor

Formålet med brugerinddragelse er på den ene side at sikre overensstemmelse mellem brugernes ønsker og projektets resultater. Brugernes hverdagsviden om anvendelse af det færdige projekt, skal inddrages for at skabe en god brugeroplevelse af både det færdige projekt og etableringsprocessen. På den anden side er formålet med brugerinddragelse at afstemme forventninger med brugerne. Brugerne inddrages i at finde de bedste løsninger inden for de økonomiske rammer. Brugerinddragelse fører til, at brugerne får ejerskab til og bakker op om de endelige løsninger.

Sådan skaber brugerinddragelse værdi

Gennem brugerinddragelse opnås større tilfredshed med det færdige projekt, fordi der er fundet det bedst mulige match mellem brugernes ønsker og de økonomiske rammer. Desuden giver brugerinddragelse en realistisk forventningsafstemning mellem dem, der skal bygge det, og dem, der skal bruge det.

Gennem brugerinddragelse opnås

  • Fælles forventningsafstemning: Brugernes ønsker er afstemt med de økonomiske rammer
  • Stor opbakning: Større tilfredshed med resultater, fordi brugerne har ejerskab til løsningerne
  • Høj produktivitet: De bedste og mest anvendelige løsninger inden for de økonomiske rammer
  • Effektiv drift og anvendelse: Fordi dem, der skal bruge projektet, har været med til at vælge løsningerne

Konkrete resultater af brugerinddragelse

Brugerinddragelse resulterer overordnet i det bedst mulige match mellem brugernes ønsker og de økonomiske rammer. Processen resulterer i

  • En rapport over brugernes ønsker og behov i forhold til proces
  • En oversigt over ændringsforslag og forslag til løsninger
  • En kommunikationsstrategi – hvad, hvordan og hvornår kommunikeres til brugerne

Ønsker du mere viden om hvordan UNIQA kan hjælpe og evt. foretage hele processen?

Det vil glæde os at hjælpe dig