Tilbage

Legemøbler

Danmarks største sortiment af pædagogiske legemøbler, som
aktiverer børnene

Med Danmarks største sortiment i legemøbler er jeres opgave blot at udvælge de produkter, der passer bedst til jeres behov. Legemøblerne giver mulighed for sjov leg, samtidig med børnenes motorik bliver udfordret og udviklet. Skab en glad hverdag med vores sjove legemøbler.

Legebænke

 

Legebænke

 

Legemøbelguide

Vi skaber miljøer, der får læring og leg til at spille sammen

Kreativitet

Vælg nogle legemøbler, der appellerer til børnenes fantasi. En legende indretning kan inspirere til sjove lege og fortællinger. Dette påvirker både den personlige udvikling og de sociale kompetencer.

Brug af rummet

Overvej hvor mange der skal bruge rummet samtidig og til hvilke aktiviteter. Måske skal ét rum kunne anvendes til flere ting? Tænk over arbejdsgange og ganglinjer, så indretningen tager hensyn til disse.

Zoneopdeling

Ved at indrette i zoner får børnene plads til fokuseret leg og fordybelse i voksenstyrede aktiviteter. Opdeling af rummene mindsker konflikter og giver derved et bedre miljø for børn og voksne.

Rum for leg og læring

Et godt børnemiljø kan understøttes af legemøbler, der inviterer til leg og læring. Derigennem fremmes barnets udvikling. Læring kan integreres i hverdagen gennem en alsidig møbelindretning.

Personlig udvikling

Skab et miljø og en hverdag fyldt med sjove nye udfordringer, hvor børnene på en sjov og lærerig måde kan bekræfte dem selv og deres evner. Der kan skabes miljøer med mulighed for stor fordybelse og kreativitet, samtidig med at legen også kan foregå i et højt og udviklende tempo.

  • Ny viden, læring og eksperimenter
  • Kreativitet og fordybelse
  • Udviklende leg
  • Får bekræftet sig selv gennem nye udfordringer

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig