Tilbage

UNIQA Planter Træer

UNIQA er med i kampen om at reducere verdens CO2 aftryk

Vi støtter op om pariseraftalen og den danske stats klimamål, om at sænke den samlede CO2 udledning med 70% inden 2030. For at reducere vores eget CO2 aftryk, er vi blandt andet begyndt at plante træer. Træer er en essentiel komponent i kampen mod global opvarmning, da træer har en enestående funktion som kulstofdræn fra atmosfæren. Træer binder nemlig i gennemsnit minimum 1.400 tons CO2/ha over 100 år.

Som virksomhed gør vi en forskel 

Hos UNIQA er det vigtigt at vi altid ser et bredere perspektiv i de ting vi gør. Derfor har vi indgået et samarbejde med Growing Trees, som skal hjælpe os med at plante balsatræer til rejsning og skovudvidelse i Ecuador. De hurtigt voksende balsatræer i Ecuador har nemlig mange flere fordele end plantningen af f.eks. klimatræer i Danmark. De balsatræer vi planter, er nemlig med til at:

·        Optage 4 gange så meget CO2 fra atmosfæren, som et klimatræ i Danmark.

·        Generere arbejdspladser og indtægter til lokalsamfundene.

·        Pr. træ der plantes doneres 1kr. til lokalsamfundet.  

·        Beskytte eksisterende regnskove.

·        Bidrage til bæredygtigt skovbrug.

·        Etablere en indiansk klimafond, som skal iværksætte flere bæredygtige aktiviteter i landsbyerne, som turisme, kunsthåndværk, fiskeopdræt m.m. 

En mere bæredygtig fremtid 

Udover de positive effekter som plantningen af balsatræerne har på klimaet og lokalsamfundet, så har det også en positiv effekt på biodiversiteten og grundvandet. Det hjælper nemlig med at stoppe tabet af levesteder for dyr og planter, så vi derved er med til at bevarer biodiversitet, hvilket er afgørende for at opnå en bæredygtig fremtid. Ydermere er det med til at sikre renere grundvand i fremtiden, og skabe bedre vilkår og muligheder for Ecuadorianske børn i fremtiden.

Vi ved godt at plantning af træer ikke ene og alene vil løse klimakrisen. Vi tror dog på, at hvis vi i UNIQA fokuserer på at sænke vores CO2 aftryk igennem vores værdikæde og i vores processer, samtidig med at vi klima kompenserer igennem plantning af træer, så er vi godt på vej til at kunne skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.