Tilbage

Intern Klima Indsats

Grøn arbejdsplads

UNIQA stiller krav både internt og eksternt

I UNIQA stiller vi høje krav til vores producenter og leverandører. Disse krav skal vi naturligvis også stille til os selv som arbejdsplads. Vi bestræber os på hele tiden at blive bedre, både eksternt og internt, og ved at der trods store fremskridt, altid er områder vi kan forbedre os på.  

Højt ambitionsniveau

I UNIQA forstår vi vigtigheden af at støtte op om Danmarks ambitioner om at reducere det samlede CO2 aftryk med 70% inden 2030. Dette ønsker vi at bidrage til ved at reducere vores CO2 aftryk både gennem vores bæredygtige processer og produkter, samt vores interne tiltag på vores arbejdsplads.  

Femårsplan for mindskning af CO2 aftryk

Vi har sat konkrete mål for at reducere vores CO2 aftryk fra blandt andet vores energiforbrug på vores kontorer, samt vores transport i form a rejser, firmabiler, mm. For at mindske CO2 aftrykket fra vores transport har vi udviklet en femårs plan der skal gøre det muligt for os at omstille vores firmabiler til el-biler. Desuden opfordrer vi alle vores medarbejdere til, så vidt muligt, at holde virtuelle møder og konferencer så vi mindsker vores samlede CO2 aftryk fra transport.

Med ambitiøse mål betyder det selvfølgelig, at der er nogle vaner der skal ændres, men vi ved at det i sidste ende vil gavne både vores planet, virksomhed og medarbejdere.   

Madspild og affaldssortering

Et af de områder hvor vi i UNIQA har en negativ indflydelse på miljøet er vores affaldsproduktion. Med vores cirkulærer løsninger forsøger vi konstant at reducere vores affald og forbrug, og det gør sig selvfølgelig også gældende på vores kontorer.  


Efter Corona ramte os alle i februar sidste år, har der været færre af vores ansatte på kontorerne. For at undgå for meget madspild har vi opsagt vores frokost leverandør. I stedet handler vi nu selv ind på ugentlig basis, så vi undgår at købe alt for meget mad.  

Medarbejdere engagement

Hos UNIQA inddrager vi alle vores medarbejdere, på rejsen mod en mere bæredygtig hverdag, ved at opfordre alle til at foreslå indsatser inden for social og miljømæssig bæredygtighed. UNIQA’s medarbejdere spiller nemlig en vigtig rolle i forhold til, at vi når vores mål. Derfor er det vigtigt for os, at vi løbende motivere, engagerer og involverer vores medarbejdere i processen.