Tilbage

Kognition

Kognition er en legefunktion, der indgår i mange forskellige legeformer. Når man tilegner sig ny viden, løser opgaver, indgår i sociale samspil og fysisk udfoldelse, anvender man en række kognitive processer. I et legeområde involverer det f.eks. at identificere og tænke over relevante handlinger, der muliggør deltagelse i legen (Play). Tænkning hjælper på børns selvstændighed og selvtillid gennem øget selvbevidsthed. Kognition indgår altså både i lege med læring (Learn), bevægelse (Move) og sociale interaktioner (Social), og styrker bl.a. børns selvstændighed og selvbevidsthed.

Et stort udvalg af legeredskaber inkluderer kognition

Mange forskellige legeredskaber indbyder til at inddrage kognition som legefunktion. Legepaneler inviterer til tankevækkende leg med genkendelse, perception, hukommelse, samt kritisk og logisk tænkning. Forhindringsbaner sætter rammer for barnet, hvor analyse af omgivelser og risikofyldte faktorer er centrale. Udover disse er interaktive redskaber, konstruktionsredskaber, labyrinter, verdenskort, puslespil, samt redskaber med tal, alfabet og ord kognitivt stimulerende. Legeredskaber, der understøtter udviklingen af kognitive færdigheder, fremmer børns indlæringsevne.

 

Kognition og bevægelse (Move) går hånd i hånd

Når børn bevæger sig indgår kognition som et centralt element. Bevægelse giver kroppen stimuli, der skal håndteres og handles på. Når man f.eks. spiller fodbold, er der behov for et samarbejde mellem sensoriske input, kognitive funktioner og motorisk respons for at sparke til bolden. Kognitive færdigheder som problemløsning, forståelse for årsag-virkning og for rum-retning, koncentration, og hukommelse er her centrale elementer.

Kognition indgår i sociale (Social) lege (Play)

Kognition er en legefunktion, der naturligt indgår i sociale lege (Social). Når børn skal forstå og følge sociale regler, forstå konsekvenser, og indgå i samtaler, samt fantasifulde og kreative samspil, bliver kognition naturligt inddraget i legen. Derudover har børn i den sociale leg mulighed for at reflektere over og udtrykke egne og andres holdninger og behov, samtidig med at nye problemløsningsstrategier og håndteringsmåder introduceres.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe