Tilbage

Socialisering 

Når børn leger sammen, inddrages socialisering som legefunktion. Parker, legepladser, vuggestuer, børnehaver og skolegårde, er rammer, der indbyder til socialisering med både børn og voksne. Det giver muligheden for naturligt at forme venskaber, observere interaktioner, og opleve andre former for adfærd og synsvinkler. Socialisering hjælper børn til at udvikle sociale (Social) og kognitive færdigheder, der er vigtige for deltagelsen i aktiviteter livet igennem.

Rammer med høj legeværdi (Play Value) indbyder til sociale lege

Et miljø med høj legeværdi (Play Value) kan understøtte børns sociale (Social) færdigheder og kompetencer ved at indbyde til forskellige sociale (Social) legeformer. Når der er områder, hvor børn kan samles om aktiviteter, vil det naturligt skabe rammer, der inviterer børn til at indgå i sociale interaktioner (Social). Alt fra borde-bænkesæt og huler til sanseområder, udkigsposter, gynger, vipper, karusseller, spil og legehuse, indbyder naturligt børn til at socialisere.

Børns sociale udvikling fremmes via legen

Det er vigtigt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter sociale legemuligheder. I Den Styrkede Pædagogiske Læreplan beskrives læreplanstemaet Social udvikling, der bl.a. fremhæver, at børns sociale (Social) udvikling og læring (Learn) fremmes i legen. I leg med socialisering kan børn lære at indgå kompromisser, navigere i sociale regler og at løse konflikter. Samtidig udvikles legen i et samspil, hvor der er behov for en konstant afstemning mellem børnene. De sociale kompetencer, børn udvikler, er relevante i både lege- (Play) og læringsmiljøer (Learn), og fortsætter med at have relevans livet igennem.

Musikalsk leg (Play)

Instrumenter indbyder børn til at udfolde sig musikalsk. Det lærer dem at identificere, huske og gentage lyde, hvilket styrker kreativiteten og kognitive komponenter. Når børn spiller på instrumenter, kan de komme i et legende flow, hvor de udforsker lyde og rytmers mange nuancer, og herigennem får sensorisk stimulation af de forskellige toner. 

Auditive stimuli og sociale interaktioner (Social) på tværs af udvikling

Områder med auditive stimuli kan invitere til udforskning af lyde og et samarbejde om udviklingen af disse. De kan fungere som mødesteder, hvor børn kan indgå i sociale fællesskaber (Social) på tværs af alder og udviklingsniveau. Det kan f.eks. være i at samarbejde om at gennemføre et interaktivt spil eller ved at udforske musikinstrumenters verden.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe