Tilbage

At snurre rundt

Spænding og fart er elementer af risikofyldt leg, der naturligt opstår, når man snurrer rundt. At snurre rundt er en legefunktion, der stimulerer mange forskellige sanser, og træner det sansemotoriske samarbejde. En god sansemotorik styrker deltagelsen i meningsfulde aktiviteter; bl.a. leg (Play), læring (Learn), sociale interaktioner (Social) og bevægelse (Move).

Legeværdien (Play Value) styrkes af snurreture

Rammernes legeværdi (Play Value) styrkes, når der er mulighed for at inddrage forskellige legefunktioner. Karruseller, snurretoppe, snurrevipper, og drejeskiver er alle redskaber, der inviterer til at snurre rundt. Redskabets udformning sætter rammerne for både inklusion og udviklingsmæssige faktorer. For eksempel kan en karrusel uden rygstøtte styrke kroppens musketstyrke og balanceevne, hvorimod en karrusel med rygstøtte kan styrke inklusionen af flere forskellige behov og samtidig stimulere balancesansen.

Snurreture styrker sansemotorikken

Når børn snurrer rundt, styrkes det sansemotoriske samarbejde, der er relevant for deltagelse i lærings-, bevægelses-, sociale-, og legeaktiviteter. Snurreture giver massiv sansestimulation af bl.a. balancesansen (den vestibulære), muskel-ledsansen (den proprioceptive), synssansen (den visuelle) og følesansen (den taktile). Når man snurrer trænes muskelstyrke, stærke greb, koordination, og viljestyrede bevægelser, som tilpasses de sensoriske stimuli kroppen modtager.

Vigtige færdigheder kan understøttes af snurreture

Leg (Play) der indeholder snurreture kan understøtte børns sociale (Social), kommunikative og kognitive færdigheder. Ofte kræver det samarbejde at bruge en karrusel. Der er her behov for at børnene afstemmer farten, kommunikerer behov, følger turskifte og sociale regler. Det stiller en risiko for konflikter, hvor barnet lærer (Learn) vigtige færdigheder i konflikthåndtering og empati. Derudover styrkes forbindelsen mellem de to hjernehalvdele, forståelsen for forholdende mellem hastighed, styrke og retning, og færdigheder inden for beslutningstagen og opmærksomhed.

 

Et højt spændingselement øger risikomestringen

Når børn snurrer hurtigt rundt, indgår de i risikofyldt leg, der hjælper dem til at mærke egne grænser og håndtere spændingen, massive sensoriske input, og den høje fart. Det træner risikomestringen, hvilket er en vigtig færdighed, der understøtter håndteringen af risikofyldte situationer livet igennem. Derudover styrkes selvstændigheden, når barnet mestrer en risikofyldt situation ud fra egne behov og vurderinger.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe