Tilbage

Rollespil

Rollespil er en universal legefunktion, som børn over hele verden benytter. Legefunktionen er vigtig for barnets udvikling, da bl.a. barnets intellektuelle, sproglige og sociale (Social) færdigheder fremmes i legen. Rollespil ses ofte i forbindelse med rollelege, hvor børn indtager roller de enten imiterer fra virkeligheden, eller selv bruger fantasien til at skabe.

Fysiske rammer der understøtter rollespil

Der findes mange forskellige typer rollelege, og det er kun fantasien, der sætter grænser for legens udførelse. Arbejdsfunktioner, købmand, far/mor/børn, fantasiscenarier, og virkelige hændelser, er bare nogle eksempler på rollelege, børn engagerer sig i. Mange forskellige redskaber opfordrer børn til at inddrage rollespil i legen. Legebutikker, huse, borge, køkkener, udklædning og temalegepladser lægger tydeligt op til at børn inddrager rollespil, men legeredskaber med mere fleksibel struktur fungerer også, da det her kun er fantasien, der sætter grænser.

 

Rollespil understøtter den sociale (Social) og kognitive udvikling

Rollespil er en social og kognitiv aktivitet. De sociale (Social) og kognitive kompetencer trænes når børnene sammen skal udvikle historier, blive enige om regler for legen, og indleve sig i rollernes virkelighed. Der er her behov for, at børnene kan indgå kompromisser, og inddrage deres forskellige forståelser for hverdagens interaktioner eller superheltes egenskaber. Det udvikler børnenes konflikthåndtering, problemløsning, empati og samarbejde, og lærer dem at navigere i sociale regler.

I rollespil læres (Learn) sproglige og kommunikative færdigheder

Den sproglige udvikling er en transaktionel proces, der foregår mellem barnet og de sociale (Social), kulturelle og fysiske rammer. Leg (Play) er børns primære aktivitet og omdrejningspunktet for en sund udvikling. I rollespil lægges der op til sociale samspil (Social) med bevægelse (Move) og kommunikation, der udvikler børnenes sproglige og kommunikative færdigheder.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe