Tilbage

At hænge

Det er sjovt at bevæge sig i højder ved brug af armene. Kroppen bruges på nye måder og forståelsen for ens egne bevægemønstre udfordres. Redskaber hvor børn bliver motiveret til at hænge i armene, giver børn nye måder at bevæge sig på, og udfordrer deres forståelse for rum og retning. Ved at bevæge sig hængende i armene, styrkes kroppens muskulatur, øje-håndkoordination og kognitive egenskaber. Derudover øges kropsfornemmelsen gennem stimulation af kroppens tre primærsanser. Legepladser med redskaber, der indbyder til at hænge, har ofte en høj legeværdi (Play Value), da der gives mulighed for at benytte varierende former for leg (Play).

Høj legeværdi (Play Value)

En legeplads med høj legeværdi (Play Value) giver børn muligheden for at komme i legeflow, hvor forskellige legefunktioner naturligt inkluderes. Klatrestativ, reb, stiger/ribber, legetårne, trapez, kolbøtte- og armgangsstativ, samt forhindringsbaner lægger op til sociale (Social) og risikofyldte lege (Play). Med fødderne hængende over jorden, bliver barnet nødt til at vurdere og håndtere højder. Det stimulerer både risikomestring, problemløsning og planlægning, og kan påvirke barnets selvværd positivt, når en så svær aktivitet mestres.

Sansestimulation

Når man hænger i armene, bliver alle tre primærsanser (den vestibulære, proprioceptive og taktile) stimuleret. Det understøtter kropsfornemmelsen og sanseintegrationen, samtidig med at det virker groundende. Udover dette stimuleres den visuelle sans, der indgår i øje-håndkoordinationens omfattende samspil mellem sanser, bevægelse og muskelkontraktioner.

Fysisk sundhed

At hænge er en legefunktion, der understøtter kroppens fysiske formåen og sundhed. Både den fin- og grovmotoriske udvikling understøttes, når man hænger i armene. Finmotorikken udvikles gennem styrkede greb, og grovmotorikken understøttes gennem større bevægelser som sving og hop. Armgang stiller krav til koordinationen af armbevægelser, greb, balance og øje-håndkoordination, og træner samtidig både kondition og muskelstyrke.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe