Tilbage

At gynge

Gynger er et klassisk og meget populært redskab på legepladser, hvor børn elsker at gynge hurtigt, langsomt, og dreje rundt. Det er en sjov aktivitet, der er god for både børn og voksne, da den træner sansemotorikken og giver sensorisk næring til hjernen. Gynger bruges derudover ofte som led i sanseintegrationstræning til børn med specielle behov.

Gyngens legeværdi (Play Value)

At gynge fungerer både som en social og en risikofyldt leg (Play). Når barnet udfordrer sig selv på gyngen, giver det et spændingselement, der kan udvikle barnets risikomestring og fornemmelse af egne grænser. Den sociale (Social) leg opstår, når børn bruger gyngen sammen. Børnene lærer (Learn) her sociale spilleregler, der er centrale for den sociale udvikling. Det sker bl.a. når de skal korrigere hinanden i hvor højt eller hurtigt de gynger, skal finde ud af turskifte, eller hvordan de kan sidde flere på gyngen og koordinere deres bevægelser.

Sansemotorisk udvikling

Gyngende bevægelser giver vestibulær, proprioceptiv, taktil og visuel stimulation, hvilket nærer hjernen og understøtter en positiv udvikling. Børn udvikler sig sansemotorisk, når gyngen skal bevæges, da der her er behov for, at fin- og grovmotoriske muskelgrupper indgår i et kompliceret samarbejde med informationer fra sansesystemet.

Gynger til børn med specielle behov

En sengegynge kan give børn med mindsket postural kontrol muligheden for at gynge og modtage vigtige sensoriske stimuli. Rolige og lineære gyngende bevægelser kan virke beroligende for børn med autisme. Når gyngen har en omsluttende egenskab, tilføres en groundende effekt, hvilket giver børn med tendens til vestibulær overstimulering mulighed for at gynge.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe