Tilbage

At balancere

Balancelege er sjove og udfordrende, og styrker børns udvikling på flere områder. At balancere indebærer at bruge kroppen uden af falde, og handler altså om at holde kroppen i ligevægt på trods af udefrakommende påvirkninger, både når man er stationær og i bevægelse.

Balanceredskaber understøtter børns udvikling

Da der generelt er en tendens til mere stillesiddende aktiviteter, bør rammer med høj legeværdi (Play Value) have rig mulighed for at børn kan inkludere balance i legen (Play). Klatrestativer, gynger, vipper, kravletunneller, trampoliner, rutsjebaner, boldbaner og hinkeruder, inviterer alle barnet til at udfordre og træne balancen.

Balance og kropskontrol

Lege (Play) der udfordrer balancen, træner bl.a. den vestibulære sanseintegration. Ved en velfungerende sanseintegration registrerer det vestibulære sansesystem om vores krop er i ligevægt og igangsætter muskelkontraktioner for at opretholde/genskabe ligevægten og gøre bevægelserne jævne. Det understøtter kropskontrollen og muliggør deltagelse i lege (Play), sociale (Social) interaktioner og læringsaktiviteter (Learn).

Balance og social udvikling (Social) 

En veludviklet balanceevne understøtter børn i at deltage i meningsfulde aktiviteter, og indgå i samspil, der er grundlæggende for den sociale udvikling (Social). Det kan f.eks. være på legepladsen, i skolegården, i børnehaven eller klasselokalet, hvor der konstant sættes krav til en velfungerende balanceevne.

 

Balance og læring (Learn)

Når børn træner balancen, understøtter det skolerelaterede aktiviteter og læring (Learn). De får en grundlæggende forståelse for balanceprincipper, og en god postural kontrol og muskelstyrke. Det muliggør mestring af øje-hånd koordination, at de kan dreje hovedet mod det der kræver opmærksomhed uden at miste balancen, samt at sidde i længere tid uden at blive trætte. 

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe