Tilbage

Grovmotorisk udvikling

Rammer med fokus på høj grovmotorisk legeværdi (Play Value), understøtter den grovmotoriske udvikling, som har stor betydning for børns udvikling og sundhed.

Den grovmotoriske udvikling understøttes af en høj legeværdi (Play Value)

Mestringen af grovmotoriske færdigheder, styrker potentialet indenfor bevægelse (Move), læring (Learn), samfundsmæssig deltagelse og social inklusion (Social). Grovmotoriske færdigheder er bygget på kropslige funktioner (såsom balance), der stimuleres og trænes i grundmotorik og grundlege (Play). Et miljø med høj legeværdi (Play Value), inviterer til brug af forskellige funktioner og færdigheder, der understøtter barnets udviklingspotentiale, sundhed og livskvalitet.

Grovmotorik

Grovmotorik betegner de bevægelser, hvor kroppens store muskelgrupper bruges; ryg, bryst, nakke, arme og ben. Den har således indflydelse på vores mestring af fysiske handlinger med afsæt i store muskelgrupper (f.eks. at hoppe og kaste bold), og vores funktionelle mobilitet (at gå, kravle, og løbe). En veludviklet grovmotorik er afgørende for samspillet mellem bevægelse (Move), omgivelser og mennesker (Social), og kommer bl.a. til syne i flydende og sammenhængende bevægelser, der er tilpasset omgivelsernes krav.

Den grovmotoriske udvikling

Den grovmotoriske udvikling er den udvikling barnet gennemgår for at komme op og fremad i verden. Den tager afsæt i barnets grundmotorik, hvor barnet træner grundbevægelser mod tyngdekraften (løfte hovedet, kravle mv.), og videreføres i barnets grundlege (Play). Barnets grovmotoriske udvikling er afhængig af de muligheder kultur, rollemodeller og omgivelser giver. Det er derfor vigtigt at skabe rammer med høj legeværdi (Play Value), der naturligt understøtter barnets udvikling af grovmotoriske færdigheder.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe