Støjdæmpning med læring

Visuel indlæring giver en unik forbedring af miljøet


For meget støj fører til ubehag, konflikter og nedsat læring. Her er der mulighed for at kombinere støjdæmpning og fagrelevant viden.

Den forstyrrende støj, der ofte er på en skole, er en del af et uhensigtsmæssigt og potentielt stressende arbejdsmiljø. Det kan lede til høj og anstrengende stemmeføring og nedsat hørelse, resultere i træthed og koncentrationsbesvær og påvirke børns hukommelse og motivation negativt

Ovenstående gælder både støj i klasseværelserne, på gange og i fællesrum samt på lærerværelset. Der kan derfor opnås store fordele ved effektiv støjdæmpning for både for børn og voksne.

Ved at vælge støjdæmpning med læringsmotiver, og ikke blot en traditionel støjdæmpning, udnyttes vægge i f.eks. gangarealer og fællesrum til understøttende læring og kan derved udnyttes som en aktiv del af undervisningen. Motiverne kan f.eks. være matematik, geografi, grammatik, sprog eller naturfag. Eller vælg støjdæmpning med temaer som f.eks. planter, dyr eller skov som ren dekoration.Har du spørgsmål eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?