SFO indretning

Skab unikke rum i rummet med plads til fordybelse, læring og leg

Indret lokalerne, så der både er zoner til fordybelse og læring og aktive legerum med mulighed for masser af bevægelse og motion.

Det er ikke kun, når børnene er i skole, at de fortjener god indretning og gennemtænkte kvalitetsmøbler. Mange børn bruger også adskillige timer i SFO´en, når først skoledagen er ovre. Den optimale indretning vil øge værdien af disse timer.

Der skal i SFO´en være gode muligheder for at socialisere sig og også gerne plads til at børnene kan være sig selv. Ingen børn er ens med samme behov, så indret gerne i forskellige zoner, så alle behov kan dækkes. Det kan være zoner til fordybelse, kreativitet, bevægelse og motion, stimulering af sanser samt gruppearbejde. Tænk også gerne i relaxmøbler, hvor der bare kan hænges ud.Har du spørgsmål eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?