Nord-Aurdal

Kommentarer til Uniqa fra oppdragsgiver

Vårt prosjekt var svært omfattende da det inneholdt mange forskjellige elementer, og vi fikk god hjelp fra Uniqa i planleggingsfasen og fram i mot søknad om eksterne midler. Spesielt vil vi trekke fram hjelpen vi fikk med illustrasjoner, som fulgte vår søknad til både Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen DnB.

Spesielt imponert er vi over utvalget av produkter, og at disse er innovative og baserer seg på forskning bl.a. om hva jenter og gutter foretrekker av type aktiviter m.v.

Uniqa har stor fokus på det estetiske og helheten mellom de ulike aktivitetsanleggene.

Uniqa tilbyr innovative løsninger med velfungerende elektroniske «duppeditter» som henvender seg til mange forskjellige  grupper i befolkningen. Dette var avgjørende da vårt prosjekt hadde søknadstittelen «Møteplassen 0 til 100 år», og der disse elemntene var et kriterium fra begge tilskuddsgiverne.

Vi hadde god oppfølging og dialog med Uniqa undervegs i prosjektet og vi opplevde dem som løsningsoriterte i gjennomføringsfasen.

Noen råd og tips til framtidige prosjekteriere:

  • Dere trenger en egen landskapsarkitekt eller liknende som ivartar helheten, dvs. alt det som ikke inngår i Uniqa sin leveranse. Gjelder store prosjekter som vårt.
  • Viktig med tett oppfølging på byggeplass, spesielt med grunnentreprenøren.

Vi svarer gjerne på spørsmål fra andre som vurderer å anlegge liknende aktivitetsparker og viser stolt fram vårt flotte anlegg når det er ønskelig.