Antvorskov Skole

På Antvorskov Skole har man over flere etaper udvidet legepladsen. Den består nu af mange øer af legeområder og der satses meget på fællesleg.
I februar måned 2016 blev endnu et legeområde indviet, da skolens nye skateområde stod færdigt. Skateområdet skal både anvendes i frikvarterene og i bevægelsestimerne.
Souschef Britta Thomsen fortæller:
”Blandt skolens børn og unge er det især gruppen af fodbolddrenge, der fylder meget i frikvarterene. I denne etape af udvidelse af legepladsen ønskede vi at sætte fokus på en mindre gruppe for at skabe mere ligevægt: De børn og unge, der bruger frikvarterene på skate, løbehjul og rulleskøjter. Især løbehjul er blevet mere og mere populært her på skolen og de anvendes af børnene helt ned i 0. klasse.

Læs mere

Har du spørgsmål til projektet eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?