Søndervangsskolen

Søndervangsskolen

På Søndervangsskolen er bevægelse en integreret del af læringsprocessen.

Skolen havde mange langstrakte, lige gange, der fremstod som uudnyttede kvadratmeter. De gangarealer er nu lavet om til en 1,2 km lang bevægelsessti, hvor børnene må løbe, kravle og svinge sig. Skolen indbyder nu til mere idræt og bevægelse både i løbet af skoletiden, og når skolen bliver benyttet til andre formål om aftenen.

Der er mulighed for at få pulsen op i de forskellige bevægelsesområder. Der kan både klatres i tove, gås armgang og kurres på brandmandsstang.

Visionen er blevet til virkelighed i samarbejde med Aarhus Kommune og de tre fonde, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Realdania og Lokale og Anlægsfonden, der står bag den landsdækkende kampagne Skole+.

Søndervangsskolen er beliggende i Viby ved Århus.
Har du spørgsmål til projektet eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?