Tilbage

Barndommens Land

Specialdesignet motorikrum med en høj grad af fleksibilitet, idet mange af redskaberne er både sammenklappelige og mobile. I løbet af et øjeblik kan rummet forandres i forhold til hvilke lege eller hvilken form for udfordring, der ønskes sat i gang. Desuden er opbevaringen ikke noget problem, idet der følger holdere med, som bliver monteret på væggen.

Udtalelse

”Da vi skulle indrette vores nye institution, besluttede vi, at vi ville kunne tilbyde noget særligt i forhold til børnenes behov for motorisk udfoldelse. Sammen med UNIQA gennemgik vi de muligheder der var både i forhold til de fysiske rammer og vores budget. Vi kom med vores ønsker til hvad rummet skulle kunne, mens UNIQA stod for opmålinger og konstruktiv rådgivning. Motorikrummet er børnenes foretrukne legerum. Det er altid optaget og man skal booke sig ind i god tid.
Det er herligt, at vi har mulighed for at tilbyde høj puls og gang i den i et lækkert og lyst lokale indendørs. Så skal leg, fart og udfoldelse ikke altid henlægges til legepladsen eller et mørkt kælderrum.”

Om fællesarealet i Himlen

”Vuggestuens fællesareal var tidligere et lettere kaotisk sted at opholde sig, med tilfældigt legetøj og en masse trafik af personale og forældre. Derfor brød børnene sig ikke om at være der, men var henvist til de små grupperum, hvor der hurtigt blev trangt.
Vi tog en beslutning om at definere den leg og de aktiviteter, der kunne foregå i fællesarealet, og indrettede det til fysisk udfoldelse. En skinne i loftet gør rummet 100 % fleksibelt, idet her kan hænges gynger, huler og f.eks. fastelavnstønder op. De ting, der hænger i skinnen kan tages ned med et enkelt klik, og så har vi et stort tomt lokale, som kan bruges til at bygge forhindringsbaner, spille bold eller løbe om kap.
Børnene er ikke længere utrygge ved fællesarealet, idet de ved, hvad de kan lave derude. Personalet søger heller ikke ud i fællesrummet med børnene, bare fordi det er for trangt i grupperummene, men går bevidst derud for at lave motoriske aktiviteter og lege.
De nye børn, som ofte er ret små, oplever vi som mere nysgerrige, i forhold til hvad der foregår i fællesarealet. De søger derud i et helt andet omfang, end vi har oplevet tidligere.
Så vi har højnet fagligheden og børnenes tryghed og på den måde givet bedre mulighed for at understøtte deres nysgerrighed og udforskertrang.” 

- Pædagogisk Leder Mette Mechlaoui

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig