Køge Bugt Privatskole

Køge Bugt Privatskole

Da Køge Bugt Privatskole i sommeren 2015 skulle kigge på ny legeplads, var beslutningsprocessen noget anderledes end på de fleste andre skoler. Her var det nemlig elevrådet, der består af 7 elever fra 5. til 9. klasse, der valgte den endelige løsning! Flere af elevrådsmedlemmerne gik til valg på løftet om nye legeforhold – og opfyldte deres valgløfter hurtigere end de fleste andre folkevalgte.
Skolens bestyrelse havde opstillet krav til løsningen - herunder den økonomiske ramme – og elevrådet havde også deres egne ønsker. De ville gerne have omgivelser, der kunne få de store ud i frikvarterene – også pigerne – og der skulle være legeforhold og udfordringer til alle klassetrin.
Tre mulige leverandører fik lov til at komme med deres løsningsforslag, heriblandt UNO-UNIQA Group. Projekterne blev præsenteret for elevrådet, der også deltog på planlægnings- og byggemøder. Elevrådet skulle til sidst fremlægge deres valg for skolens bestyrelse – løsningsforslaget fra UNO-UNIQA Group.

Læs mere

Har du spørgsmål til projektet eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?