Frederiksholm Karre

AKB Frederiksholm Karré 15 har i en årrække arbejdet på at renovere legepladser i de uinspirerende gårdrum, alle beliggende ud til en meget befærdet vej. Der blev sammen med UNO-UNIQA Group udarbejdet idéforslag til tre gårdrum med prisoverslag, som blev brugt som grundlag for budgetteringen.

De tre gårdrum er desginet med stor variation, så der er forskellige legemuligheder og udfordringer alt efter hvilken legeplads, der besøges af områdets børn. Her er noget for de større børn, de mindre børn og tumlinger.

Læs mere

Har du spørgsmål til projektet eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?