Center for Døvblindhed og Høretab

Center for Døvblindhed og Høretab

”Hos Center for Døvblindhed og høretab i Aalborg fik vi i 2014 den ide, at vi gerne ville have etableret et sanserum/snoozlerum.”

”Vi tog kontakt til UNO UNIQA Group, som er de førende på området og fortalte om vores ide. Herefter startede en proces, hvor vi skulle finde ud af, hvilke muligheder vi havde og hvilke produkter der var relevante.”

”Vi holdt et par møder med Michael Schafranek, hvor vi fik afstemt forventninger, muligheder og pris. Gennem hele processen, har vi fået en særdeles professionel vejledning i både opsætning og brug af vores rum.”

”UNO UNIQA Group tog sig også af montagen af rummet, således at vi i starten af December kunne holde åbningsfest.”

”Vi har i dag et super produkt, som giver glæde til mange i det daglige.”

”Vi giver UNO UNIQA Group de varmeste anbefalinger både i forhold til service, udførelse og produkter.”

Tommy Jæger, Afd. leder

Center for Døvblindhed og Høretab er beliggende i Aalborg.

CFD er landets største leverandør af serviceydelser til døve samt mennesker med høretab og med syns- og høretab - evt. med yderligere funktionsnedsættelser. På CFDs 148 års fødselsdag den 1. juni 2017 blev "Parken" indviet. Den nye aktivitetspark er ca. 3.000 m2 stor og består af motions- og aktivitetsredskaber, petanquebane, stier, græs, træer og andre planter. Aktivitetsparken skal være med til at sætte fokus på motion og bevægelse. Parken skal også være med til at skabe gode rammer for afslapning og socialt samvær. Primært for CFD beboere, men Parken skal også være et muligt mødested for de lokale. På den måde ønsker CFD at blive mere integreret i deres nærmiljø. CFD henvendte sig i sin tid med ønsket om en aktivitets- og sansepark. De havde til formålet fået tildelt fondsmidler, som er med til at dække udgifterne. Hele projektet er delt op i tre faser, som vil blive gennemført over de næste par år. UNO UNIQA Group står sammen med NS Gartner for hele projektet.Har du spørgsmål til projektet eller vil du have lavet dit eget gratis løsningsforslag?